เราจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ SunX ” ทุกรุ่น , ทุกแบบ , ทุกชนิด ” …

chiller_1100-24001829148_hl-c1images (1)
images
electrical-equipment-and-sensor-ขายเซนเซอร์-photo-proximity-ขายphoto-omron-prox-idec-izumi-ทุกชนิด-misubishi-sunx-141082  Buy_SunX_Sensor 435532279_138  56888_sensors

 

 

Part Name  ( ชื่อสินค้า ) Model Code  ( รุ่น ) Maker  ( ผู้ผลิต )
SENSOR EX-23 Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-F8A Sunx
Photo Sensor CX-442 Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-F8A Sunx
SENSOR PMF64 Sunx
PHOTO SENSOR PM-L54 Sunx
PHOTO SENSOR PM-L54 Sunx
PHOTOELECTRIC SENSOR EX-31A Sunx
Area sensor NA1-5P Sunx
DIGITAL PRESSURE SWITCH DP2-22 Sunx
AREA SENSOR NA1-5 Sunx
PROXIMITY SENSOR GX-5M Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
NAGARA SWITCH HL-5300 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
AREA SENSOR NA2-N28 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
PHOTOELECTRIC SENSOR EX-31B Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-F8A Sunx
PROXIMITY SENSOR GX-5M Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
Photo sensor PM-K44 Sunx
AREA SENSOR NA1-5 Sunx
PHOTOELECTRIC SENSOR EX-31B Sunx
SLIT OS-EX30-1 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
PHOTOELECTRIC SENSOR EX-31B Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
PHOTO SENSOR PM-L54 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR GXL-8FU Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
COVER FC-SFBH-12 Sunx
COVER FC-SFBH-24 Sunx
FITTING MS-SFB-3 Sunx
CABLE SFB-CCB7 Sunx
CABLE SFB-CSL01 Sunx
SENSOR PM-L24 Sunx
Cable CN14 Sunx
Sensor FD-32G Sunx
LENS FX-MR6 Sunx
Sensor FT-42 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
CURTAIN SF4B-H12V2 Sunx
SAFETY LIGHT CURTAIN CATEGORY 4(OPTICAL AXIS 20MMP) SF4B-H24V2 Sunx
PHOTOELECTRIC SENSOR EX-14A (2M) Sunx
CONNECTOR CN-14H-C1(1m) Sunx
PHOTO SENSOR PM-L54 Sunx
PHOTO SWITCH EX-11B Sunx
BRACKET MS-EX10-3 Sunx
AREA SENSOR NA2-N28 Sunx
AMPLIFIER SU-7 Sunx
PHOTO SWITCH EX-11B Sunx
BRACKET MS-EX10-3 Sunx
Sensor CX-442 (2m) Sunx
SENSOR GXL-8HU Sunx
SWITCH BNS36-11/01z-R-5M Sunx
ACTUATOR BPS36-2 Sunx
PHOTO MICRO SENSOR PM-Y54 Sunx
SWITCH BNS36-11/01z-R-5M Sunx
ACTUATOR BPS36-2 Sunx
SWITCH BNS36-11/01z-R-5M Sunx
ACTUATOR BPS36-2 Sunx
SWITCH BNS36-11/01z-R-5M Sunx
ACTUATOR BPS36-2 Sunx
PHOTO SWITCH EX-11B Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
SENSOR GX-5SU Sunx
SENSOR EX-F1 Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
SENSOR PM-Y64 Sunx
MICRO PHOTO SENSOR PM-T54 Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-8MU Sunx
PROXIMITY SENSOR GX-5M Sunx
PROXIMITY SWITCH GX-F8A Sunx
SAFTY LIGHT CURTAIN NA40-16 Sunx
SAFTY LIGHT CURTAIN CABLE NA40-CC3 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
PROXIMITY SENSOR GX-H15A Sunx
PROXIMITY SENSOR GX-H15A Sunx
CABLE CN-14A-C2 Sunx
SENSOR PM-R64 Sunx
Sensor FT-43 Sunx
SENSOR PM-F64 Sunx
AMPLIFIER FX-301 Sunx
Sensor FD-AL11 Sunx
Sensor FD-61S Sunx
Sensor FT-43 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SAFTY LIGHT CURTAIN (AREA SENSOR) NA2-N12 Sunx
AMPLIFIER SU-7 Sunx
PHOTO SENSOR PM-L54 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
Sensor GX5SU Sunx
Sensor CX-442 (2m) Sunx
Sensor CX-442 (2m) Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
PHOTOELECTRIC SENSOR EX-31A Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
STAY MS-EX20-4 Sunx
SENSOR PM-R64 Sunx
PHOTOELECTRIC SENSOR EX-14A Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
Sensor GX5SU Sunx
PHOTOELECTRIC SENSOR EX-14A Sunx
SLIT OS-EX30-1 Sunx
SENSOR GX-5M-R Sunx
PHOTO SWITCH EX-11B Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
MICRO PHOTO SENSOR PM-K54 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
Cable CN-71-C2 Sunx
Cable CN-73-C2 Sunx
PHOTOELECTRIC SENSOR EX-31A Sunx
AREA SENSOR NA2-N28 Sunx
PHOTOELECTRIC SENSOR EX-31A Sunx
AMPLIFIER FX-301 Sunx
Sensor EX-21B(2m) Sunx
Rectangular Slit Mask OS-CX-05X6 Sunx
Photo sensor PM-K44 Sunx
Sensor EX-21B(2m) Sunx
Rectangular Slit Mask OS-CX-05X6 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
Sensor EX-21B(2m) Sunx
MICRO SENSOR PM-L24R Sunx
SENSOR PM-U24R Sunx
CABLE CN-73-C2(2M) Sunx
SENSOR DP-102Z-M Sunx
Sensor FT-42 Sunx
AMPLIFIER FX-301 Sunx
PHOTO MICROSENSOR PM-L24-R Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
SENSOR EX-23 Sunx
Sensor CX-442 (2m) Sunx
Sensor EX-21B(2m) Sunx
CONNECTOR CN-14 Sunx
PHOTO SENSOR PM-L54 Sunx
SENSOR DP-102Z Sunx
BRACKET MS-DP1-1 Sunx
PROXIMITY SENSOR GX-5M Sunx
SENSOR EX-11EB Sunx
AREA SENSOR NA2-N28 Sunx
SENSOR PM-T44 Sunx
PROXIMITY SENSOR GX-5M Sunx
PHOTO SENSOR PM-L54 Sunx
CONNECTOR CN-14 Sunx
PHOTO SENSOR PM-L54 Sunx
CONNECTOR CN-14 Sunx
MICRO SENSOR PM-L24R Sunx
SENSOR PM-U24R Sunx
Sensor EX-11A (2M) Sunx
Photo electric sensor EX-13B (2M) Sunx
MICRO SENSOR PM-L24R Sunx
SENSOR PM-U24R Sunx
SENSOR PM-T44 (1m) Sunx
AMPLIFIER FX-301 Sunx
Sensor FD-AL11 Sunx
Sensor EX-21B(2m) Sunx
PHOTO SENSOR PM-L54 Sunx
MICRO PHOTO SENSOR PM2-LH10 Sunx
SENSOR EX-F1 Sunx
Cable CN-71-C2 Sunx
Cable CN-71-C2 Sunx
Cable CN-73-C2 Sunx
Cable CN-73-C2 Sunx
Fiber Sensor FT-R41W Sunx
Fiber Sensor FT-R41W Sunx
AMPLIFIER FX-501 Sunx
AMPLIFIER FX-501 Sunx
SENSOR GX-12MU Sunx
PHOTOELECTRIC SENSOR EX-31B Sunx
Cable CN-71-C2 Sunx
Cable CN-71-C2 Sunx
Fiber Sensor FT-R41W Sunx
Fiber Sensor FT-R41W Sunx
AMPLIFIER FX-501 Sunx
AMPLIFIER FX-501 Sunx
M4 THRU. LONG SENSING RANGE, 2M FREE-CUT, R1MM FT-W8 SunX
PNP AUTO-TEACHING AMP Q.D SU-7PJ SunX
CONTROL AIR48 SunX
CONTROL ARIC48 SunX
SENSOR CX28IRPNJ SunX
DIF 800MM IR 12-24VDC NPN (REPLACEMENT TO CX-22) CX-D800 SunX
THRU 10M IR 12-2VDC NPN (REPLACEMENT TO CX-21) CX-M10 SunX
PHOTOELECTRIC RETRO 12-24VDC NPN W/RF-230 5M CX-RVM5 SunX
PRESSURE SENSOR LED DISPLAY 3DIGIT 0-101KPA 12-24V DP-20 SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, -14.7PSI, RC(PT)1/8 FEMALE DP2-20 SunX
DP2-20 REPLACEABLE (FOR JAPAN ONLY) PASCAL UNIT ONLY DP2-20Z SunX
SENSOR SYSTEM DIGITAL PRESSURE DPX-200 SunX
SENSOR PRESSURE 12-24VDC 3WIRE DPX210 SunX
PRESSURE SW DPX4101N SunX
SWITCH DPX800C5 SunX
SENSOR EX2M5 SunX
SENSOR EXD30M SunX
COMPACT BUILT-IN THRU 2000MM, INFRARED, LO/DO, 12-24V, NPN EX-M2 SunX
COMPACT BUILT-IN SIDE THRU 2000MM, INFRARED, LO/DO, 12-24V, NPN EX-M2E SunX
SENSOR THRU. 5MM AREA, 2M FREE-CUT, SIDE-VEIW FT-AFM2E SunX
FIBER OPTIC FTAMF2E SunX
2.5MM DIA. THRU.W/ 1MM DIA. SIDE-VIEW SLEEVE, 2M FREE-CUT FT-V41 SunX
ANALOG 1-5V 1 OR 10 MSEC 8 TURN ADJUSTMENT FX-11A SunX
SENSOR FX11G SunX
NON-MODULATED RED FIBER AMP 0.05MS 12VDC NPN FX2-A3R SunX
FIBER OPTIC SENSOR; FIBER OPTIC SENSOR TYPE:NPN; OUTPUT CURRENT:100MA; SENSOR OUTPUT:NPN; TYPE:STANDARD ;ROHS COMPLIANT: YES FX-301 SunX
PHOTOELECTRIC FIBER SENSOR FX-4EA3R SunX
PHOTOELECTRIC FIBER OPTIC RED LED FX-4LA3R SunX
PHOTOELECTRIC AMPLIFIER NPN OPEN-COLLECTOR TRANS FX-7P SunX
PHOTOELECTRIC FIBER SENSOR 4WIRE FX-A1 SunX
SENSOR FXA1P SunX
4-CH 4.724″(120MM) 40MM P-P LIGHT CURTAIN 12-24VDC NPN NA40-10 SunX
16-CH 23.622″(600MM) 40MM P-P LIGHT CURTAIN 12-24VDC NPN NA40-16 SunX
20-CH 29.921″(760MM) 40MM P-P LIGHT CURTAIN 12-24VDC NPN NA40-20 SunX
24-CH 36.220″(920MM) 40MM P-P LIGHT CURTAIN 12-24VDC NPN NA40-24 SunX
8-CH 11.024″(280MM) 40MM P-P LIGHT CURTAIN 12-24VDC NPN NA40-8 SunX
MODULE FOR MAIN RECEIVER SENSOR UNIT NA40-MUD SunX
MODULE FOR EMITTER AREA SENSOR NA40-MUP SunX
SENSOR POWER UNIT 100-240VAC, 12VDC/150MA RELAY(1C)&NPN NPS-C7 SunX
BEAM SENSOR RETRO-REFLECTIVE 1M SENSING DISTANCE NX-22M SunX
SENSOR NX32MP SunX
PHOTOELECTRIC 24/240V AC/DC 10PERC NX-51 SunX
PHOTOELECTRIC NX52D SunX
PHOTOELECTRIC 24-240VAC/DC NX-52MD SunX
ENCODER ORE38300C24 SunX
NPN 0 TO 101KPA(CMHG)R1/4 & M5 FEMALE JAPAN PE-20 SunX
AMPLIFIER PS930AD5S SunX
PHOTOELECTRIC REFLECTIVE DISTANCE SENSOR 12-24VDC RX-LS200-P SunX
THRU-BEAM 10M DIE-CAST INFRARED LED DC12-24V, NPN RX-M10 SunX
LIGHT CURTAIN SF1A16 SunX
PHOTOELECTRIC SAFETY SYSTEM 100-240VAC 50/60HZ SF1-AC1 SunX
PHOTOELECTRIC SAFETY SENSOR SYSTEM SF1-AC2 SunX
LIGHT CURTAIN SF1N32 SunX
LIGHT CURTAIN RECIEVER SF1-S16D SunX
LIGHT CURTAIN SF1S24 SunX
LIGHT CURTAIN SF1S24D SunX
CABLE 10METER FOR SF2-EH SF2-CC10 SunX
[TYPE-4] 20-CH 16.929″(430MM) 20MM P-P SAFETY CURTAIN (PNP) SF2-EH20 SunX
RELAY SRBNARC17SX SunX
SUNX SU-7 SERIES AMPLIFIER SU-7 SunX
ULTRA SONIC THRU 300MM 12-24VDC NPN US-N300 SunX
DIF.500MM IR 12-240AC/24-240AC RELAY(1A) TERMINAL TIMER VF-D500T SunX
RETRO 0.1-5M IR 12-240AC/24-240AC RELAY(1A) TERMINAL TIMER VF-RM5T SunX
EXPLOSION-PROOF INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR BGX-12MLK SunX
DC 4 WIRE METER M8 CN-24E-C5 SunX
DC 4 WIRE 5 METER 90 DEG M8 CN-24EL-C5 SunX
PHOTOELECTRIC THRUBEAM INFRARED 10M-SET/2 CX-21 SunX
SENSOR CX21J SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR; SENSOR INPUT:OPTICAL ROHS COMPLIANT: YES CX-21-PN SunX
SENSOR CX21PNJ SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR CX-23 SunX
PHOTOELECTRIC DIFFUSE RELECTIVE TYPE CX-24 SunX
PHOTOELECTRIC DIFFUSED CX-24-PN SunX
PHOTOELECTRIC CX-28-PN SunX
PHOTOELECTRIC RETROREFLECTIVE TYPE CX-29 SunX
PHOTOELECTRIC POLARIZED RETRO CX-29-PN SunX
20-300MM, 5%HYS. BGS/FGS, PNP, M8 QD. CX-442-P-Z SunX
PHOTOELECTRIC 300MM RANGE DIFFUSE 12-24VDC CX-ND300R SunX
DIFFUSE, DC, PNP, LIGHT-ON OR DARK-ON, 120MM CY-22-PN SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR, 0M TO 1.5M, NPN; SENSING RANGE:0M TO 1.5M; OUTPUT CURRENT:100MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:10V TO 30V; LEADED P CY-29 SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 145PSI, RC(PT)1/8 FEMALE DP2-22 SunX
DIGITAL PRESSURE, PNP, 145PSI, NPTF1/8 FEMALE DP2-22F-P SunX
DIGITAL VACUUM SENSOR, PNP, -14.7PSI, G(PF)1/8 FEMALE(FLAT MOUNTING) ;ROHS COMPLIANT: YES DP2-40E SunX
SENSOR DPX401PARG SunX
PHOTOELECTRIC AREA REFLECTIVE EQ-22 SunX
AREA RFL NPN IR SW SEL 2MS 2M NO X-TALK DC M12 QD EQ-34-J SunX
AREA RFL PNP IR SW SEL 2MS 2M NO X-TALK DC EQ-34-PN SunX
SENSOR PHOTO THROUGH-BEAM, 150MM, NPN DO; SENSING RANGE:0MM TO 150MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENS EX-11B SunX
THRU, SIDE, NPN, VR, D-ON, 150MM, 12-24VDC EX-11E-B SunX
THRU, FRONT, PNP, VR, L-ON, 500MM, 12-24VDC EX-13A-PN SunX
SENSOR, PHOTO, THROUGH-BEAM, 500MM, NPN; SENSING RANGE:0MM TO 500MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN OPEN COLLECTOR; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12 EX-13EB SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR; SENSING RANGE:2MM TO 25MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; OUTPUT TYPE:TRANSISTOR; S EX-14A SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR, 2MM TO 25MM, PNP; SENSING RANGE:2MM TO 25MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:PNP; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENSING EX-14A-PN SunX
PHOTOELECTRIC THRU-BEAM FRONT ON 2M L/D-ON PNP EX-23-PN SunX
DIFFUSE, 200MM, INFRARED, NPN, 12-24V, VR EX-D200E SunX
FIBER OPTIC CABLE 140MM FD-500 SunX
FIBER OPTIC CABLE W/ SHEA FD-500S4 SunX
M6 DIF. LONG SENSING RANGE, 2M FREE-CUT FD-B8 SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSE W/2METER CABLE FD-FM2 SunX
M4 DIF. COAXIAL, 2M FREE-CUT, LENS MOUNTABLE FD-G4 SunX
COLOR DETECTION(2.5MM SPOT), 10MM FIXED-FOCUS, 1M FIXED-LENGTH FD-L52 SunX
3MM DIA. DIF., 2M FREE-CUT FD-S80 SunX
WIDE THRU. 11MM AREA, 2M FREE-CUT, R10MM FT-A8 SunX
FIBER OPTIC CABLE 2METER M4 THREAD LENS APPLICABLE FT-FM2 SunX
PHOTOELECTRIC M3 FLEXIBLE 2M FREE-CUT FT-P40 SunX
M4 THRU. FLEXIBLE, 2M FREE-CUT, R4MM (USE FX-AT3 TOGETHER) FT-P80 SunX
PHOTOELECTRIC FIBER NPN 12-30VDC LO/DO 8TURN POT FX-11 SunX
SENSOR FX11P SunX
FIBER OPTIC SENSOR; FIBER OPTIC SENSOR TYPE:PNP; OUTPUT CURRENT:100MA; SENSOR OUTPUT:PNP; TYPE:STANDARD ;ROHS COMPLIANT: YES FX-301P SunX
PHOTOELECTRIC FIBER OPTIC 12-24VDC NPN FX3-A3R SunX
AMPLIFIER W/ LEDS FX-7 SunX
PHOTOELECTRIC FIBEROPTIC FX-7PJ SunX
FIBER OPTIC SENSOR NPN OUTPUT 12-24VDC 4-DIGIT DIS FX-D1 SunX
RANGE EXT. LENSE (1) UZFT., 6 TIMES RANGE FX-LE1 SunX
ZOOM LENSE 0.7-2MM SPOT FOR FD-G1/G4/WG4, (7-14MM) FX-MR2 SunX
90 DEG. ZOOM LENS 0.5-3MM SPOT FOR FD-G1/G4/WG4 (8-14MM) FX-MR5 SunX
COLOR DETECTION FIBER SENSOR, AMPLIFIER PNP FZ-11 SunX
PROXIMITY SWITCH 12-24VDC 0-3MM SENSING 1M CABLE GL-12F SunX
3MM DIA. INDUCTIVE HEAD, 2MM, 3M CABLE GS-3S SunX
INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR; SENSOR INPUT:INDUCTIVE; SENSING RANGE:0MM TO 8MM; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENSING RANGE:0MM TO 8MM; SENSOR OUT GX-12MLU SunX
; SENSOR INPUT:INDUCTIVE; SENSING RANGE:0MM TO 1MM; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:10V TO 30V; SENSING RANGE:0MM TO 1MM; SENSOR OUTPUT:NPN ;ROHS COMPLIANT: Y GX-5S SunX
PROXIMITY SWITCH DC 2-WIRE NO TOP 8MM DIFF-REQ. GXL-15HLUI SunX
PROXIMITY SWITCH 2.5MM NPN NO GXL-8F SunX
PROXIMITY SENSOR; SENSOR INPUT:INDUCTIVE; OUTPUT TYPE:TRANSISTOR ROHS COMPLIANT: YES GXL-8FB SunX
NPN NO FRONT 2.5MM FLEXIBLE CABLE GXL8FR SunX
PROXIMITY SENSOR NPN NO FRONT 3MM ROHS COMPLIANT: YES GXL-N12F SunX
PNP NC FRONT 3MM CONNECTOR GXLN12FTBP SunX
SWITCH GXLN14FI SunX
M12 DC-3W INDUCTIVE SHIELDED 3MM NO GX-N12M SunX
IMAGE SENSOR MODULE 100/120VAC 50/60HZ 60VA IX-C100 SunX
HORIZONTIAL MOUNTING BRACKET FOR CX MS-CX2-2 SunX
PANEL MOUNTING BRACKET FOR DP2 STANDARD PORT MS-DPX-2 SunX
MOUNTING BRACKET FOR SF1 SERIES (ACCESSARY) MSSF11 SunX
PHOTOELECTRIC RECEIVER SLIM BODY AREA 12-24VDC NA2-20D SunX
3M CABLE FOR NA40 (2 PCS/SET) NA40-CC3 SunX
COMPACT PHOTOELECTRIC SENSOR NX-22 SunX
BEAM SENSOR 12-24VDC 300MM RANGE BUILTIN AMP NX-22N SunX
PHOTOELECTRIC 700MM DIFFUSE AC/DC RELAY OUT NX-52 SunX
PHOTOELECTRIC 24-240V NX-52M SunX
PHOLOELECTRIC SENSOR; SENSING RANGE:0MM TO 700MM; OUTPUT CURRENT:2A; SENSOR OUTPUT:RELAY ;ROHS COMPLIANT: YES NX5-D700A SunX
SENSOR DIFFUSE REFLECTIVE 700MM 24-240VAC 12-24VDC NX5-D700B SunX
RETRO DARK ON 24-240VAC -12-240VDC 5M RELAY NX5-PRVM5B SunX
SENSOR PM44Y SunX
SENSOR PMT53 SunX
SENSOR CONTROLLER 100/120/200/240VAC 150MA/12VDC PS-930 SunX
REFLECTOR, 34.3MM X 35.3MM RF-220 SunX
REFLECTOR, 49.3MM X 50.3MM RF-230 SunX
U-SHAPED MARK SENSOR 10MM FIXED IR 12-24VDC NPN 0.1MS RT-610-10 SunX
SWITCH PHOTOELECTRIC RX-M10P SunX
3M CABLE FOR SF1 SF1CC3A SunX
LIGHT CURTAIN SF1N40 SunX
CONTROL BOX SF1-SC SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR 300M RANGE SIDE SENSE SH-21E SunX
THRU VR SIDE SENSE 1M SUPER-SMALL SH-31R SunX
SUPER SMALL PHOTOELECTRIC SENSOR SS-300 SunX
TRANSISTOR NPN 2-OUTPUTS 12-24VDC SS-A1 SunX
PHOTOELECTRIC SET- SX-21R AND SX-21T SX-21 SunX
PHOTELECTRIC SENSOR SX-21T SunX
COMPACT DIE-CAST PHOTOELECTRIC SENSOR SX-22 SunX
PHOTOELECTRIC SX-23R SunX
DIF.500MM IR 12-240AC/24-240AC RELAY(1A) TERMINAL VF-D500 SunX
SENSOR VFD500H8 SunX
THRU. 10M IR 12-240AC/24-240AC RELAY(1A) TERMINAL VF-M10 SunX
RETRO 0.1-5M IR 12-240AC/24-240AC RELAY(1A) TERMINAL VF-RM5 SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR, 0MM TO 300MM, NPN; SENSING RANGE:0MM TO 300MM; OUTPUT CURRENT:100MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENS CX-421 SunX
PHOTOELECTRIC FIBEROPTIC FX-A3R SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR 12-24V SX-21R SunX
K-TYPE U-SHAPED 5MM,5-24VDC,PNP,L-D/ON,CABLE1M PM-K44P SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 300MM CABLE LENGTH: 2M 12-24VDC PNP CX-421-P SunX
DIFFUSE REFLECTIVE DIE-CAST INFRARED LED DC12-24V, NPN RX-D700 SunX
PHOTOELECTRIC SET RT-110R AND RT-110T RT-110 SunX
SENSOR POWER UNIT 100-240VAC, 12VDC/130MA RELAY(1C)&NPN NPS-CT7 SunX
HOT MELT GLUE DETECTOR HEAD 40+/-10MM 85C(SPOT 3MM DIA.) TH-11 SunX
SENSOR FX75 SunX
DOUBLE SHEET DETECTOR INDUCTIVE HEAD, 30MM GD-10 SunX
SENSOR TRANSMITTER/RECEIVER 3M 10-55HZ 70MM RANGE GD-20 SunX
DOUBLE SHEET DETECTOR INDUCTIVE HEAD, 10MM GD-3 SunX
DOUBLE SHEET DETECTOR CONTROLLER FOR GD-10/20 GD-C1 SunX
DOUBLE SHEET DETECTOR CONTROLLER FOR GD-3 GD-C3 SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR; SENSOR INPUT:OPTICAL; OUTPUT TYPE:TRANSISTOR ROHS COMPLIANT: YES GXL-8H SunX
SENSOR FX305PJ SunX
OPTOSWITCH; LEADED PROCESS COMPATIBLE:NO; PEAK REFLOW COMPATIBLE (260 C) :NO ;ROHS COMPLIANT: YES PM-L24 SunX
DC 2-WIRE NO FRONT 5MM GXL-15FU SunX
PHOTOELECTRIC COMPACT PNP DUFFUSE REFLECT QD CX-22-PNJ SunX
THRU 10M IR 12-2VDC PNP (REPLACEMENT TO CX-21-PN) CX-M10-PN SunX
PRESSURE SENSOR; SENSOR OUTPUT:VOLTAGE; SUPPLY CURRENT:50MA; VOLTAGE RATING:24V; PORT STYLE:NPT; PRESSURE MEASUREMENT TYPE:GAGE; CONNECTION SIZE:1/8″; DP2-40N SunX
THRU-BEAM INFRARED LED 15M SENSING RANGE, 2M CABLE, PNP CX-412-P SunX
SENSOR CONTROLLER W/ON & OFF DELAY TIMER PS-930D SunX
PHOTOELECTRIC FIBER OPTIC SENSOR FX5-A3R SunX
SENSOR FX301C1 SunX
CABLE CONNECTOR ATTACHED 2M 6.562FT LONG CN-54-C2 SunX
M4 DIF. COAXIAL, 500MM FIXED-LENGTH, LENS MOUNTABLE FD-G500 SunX
INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR; SENSOR INPUT:INDUCTIVE; SENSING RANGE:0MM TO 15MM; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENSING RANGE:0MM TO 15MM; SENSOR O GX-18MLU-J SunX
PHOTOELECTRIC THRU 600MM D-ON PNP 12-24VDC 500MM EX-13EB-PN SunX
NPN NO TOP 5MM GXL15H SunX
SENSOR EX11EAD SunX
SENSOR CONNECTOR, FX-300 SERIES SENSORS; FOR USE WITH:FX-300 SERIES SENSORS ;ROHS COMPLIANT: YES CN-73-C1 SunX
PHOTOELECTRIC BEAM 10-30V LX-12N SunX
PHOTOELECTRIC RECEIVER BEAMSWITCH 12-24VDC 7071AR4X4NLX SunX
EXPLOSION-PROOF CONTROLLER BR-C7 SunX
EXPLOSION-PROOF CONTROLLER BR-G71K SunX
EXPLOSION-PROOF PHOTOELECTRIC SENSOR BRX-M2R SunX
MATING CABLE; FOR USE WITH:PANASONIC CX-400 SERIES PHOTOELECTRIC SENSORS; ACCESSORY TYPE:MATING CABLE; CABLE LENGTH – IMPERIAL:6.561FT; CABLE LENGTH – CN-24-C2 SunX
CABLE QD STRAIGHT 2METER CN-24E-C2 SunX
DC 4 WIRE (ALL SENSORS) 2 METER 90 DEG M12 CN-24L-C2 SunX
QD CONNECTOR WITH 5M MAIN CABLE FOR SIDE-BY-SIDE CONFIGURATION CN-73-C5 SunX
PHOTOELECTRIC 0-3 METER CX-29-PN-J SunX
PHOLOELECTRIC SENSOR; SENSING RANGE:0MM TO 120MM; OUTPUT CURRENT:200MA; SENSOR OUTPUT:THYRISTOR; LEADED PROCESS COMPATIBLE:NO; PEAK REFLOW COMPATIBLE CY-12B SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR; SENSING RANGE:0M TO 3M; OUTPUT CURRENT:200MA; LEADED PROCESS COMPATIBLE:NO; OUTPUT TYPE:SCR; PEAK REFLOW COMPATIBLE (260 C):NO; CY-17A SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR, 0MM TO 120MM, NPN; SENSING RANGE:0MM TO 120MM; OUTPUT CURRENT:100MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:10V TO 30V; LEAD CY-22 SunX
PHOTOELECTRIC CY-D100D-N SunX
PHOTOELECTRIC 18MM THREADED BODY 90-260VAC CY-R2MA-D SunX
DIGITAL PRESSURE SENSOR DP SERIES 12-24VDC DP-80 SunX
PRESSURE SWITCH 12-24VDC 500MM CABLE DPX-400-IN SunX
PRESSURE SENSOR DIGITAL 12-24VDC DPX-410-IN SunX
VACUUM/PRESSURE SENSOR NEG1 TO POS1 BAR SS DP-Y27E SunX
PHOTOELECTRIC DS-L10 SunX
PHOTOELECTRIC EQ-22-J SunX
SENSOR EQ-22-PN-A9 SunX
SENSOR EQ-22-PN-K8 SunX
PHOTOELECTRIC DIFFUSE FOCUS 30 200MM NPN EQ-24 SunX
AREA RFL NPN IR SW SEL 2MS NO X-TALK DC EQ-34 SunX
SENSOR PHOTO THROUGH-BEAM, 150MM, NPN LO; SENSING RANGE:0MM TO 150MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENS EX-11A SunX
THRU, FRONT, PNP VR, D-ON, 150MM, 12-24VDC EX-11B-PN SunX
SENSOR PHOTO THROUGH-BEAM, 500MM, NPN LO; SENSING RANGE:0MM TO 500MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENS EX-13A SunX
THRU, FRONT, NPN, VR, L-ON, 500MM, 12-24VDC FLEXIBLE CABLE EX-13A-R SunX
PHOTOELECTRIC THRU FRONT FLEX CBLE NPNVRLO 0.5MS EX-13A-R-FKS SunX
SENSOR PHOTOELECTRIC ULTRA-SLIM TYPE 12-24VDC EX19BD SunX
SENSOR PHOTOELECTRIC EX-19P SunX
SENSOR, PHOTO, CONVERGENT, 14MM, NPN LO; SENSING RANGE:6MM TO 14MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENSIN EX-26A SunX
SENSOR, PHOTO, REFLECTIVE, 115MM, NPN LO; SENSING RANGE:45MM TO 115MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SEN EX-28A SunX
SENSOR, PHOTO, REFLECTIVE, 115MM, NPN DO; SENSING RANGE:45MM TO 115MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SEN EX-28B SunX
SENSOR, PHOTO, RETRO-REFL, 200MM, NPN LO; SENSING RANGE:30MM TO 200MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SEN EX-29A SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR INFRARED NPN 2M CABLE 12-24V EX-M2D SunX
PHOTOELECTRIC 12-24VDC EX-M2P SunX
FRONT COVER FOR SF1-A32P FC-SF1-32 SunX
FIBEROPTIC LIQUID LEVEL PROBE FD1043-L180 SunX
M3 DIF. COAXIAL, 500MM FIXED-LENGTH, LENS MOUNTABLE FD-EG1 SunX
FIBER OPTIC SENSOR FD-N500 SunX
M6 DIF. ELBOW TYPE, 2M FREE-CUT FD-R80 SunX
5MM DIA. DIF.W/ 2MM DIA. SIDE-VIEW SLEEVE, 2M FREE-CUT FD-SFM2SV2 SunX
M6 DIF. LONG SENSING RANGE, 2M FREE-CUT, R1MM FD-W8 SunX
M4 DIF. COAXIAL, 2M FREE-CUT, LENS MOUNTABLE, R2MM FD-WG4 SunX
PHOTOELECTRIC FIBER PROBE FS-90A SunX
WIDE THRU. 32MM AREA, 2M FREE-CUT, R10MM FT-A30 SunX
2.5MM DIA. THRU.W/ 1.5MM DIA. SIDE-VIEW SLEEVE, 2M FREE-CUT FT-SFM2SV2 SunX
3MM DIA. THRU. W/ LENS LONG RANGE, 2M FREE-CUT, R1MM FT-WS8L SunX
FIBER OPTIC AMPLIFIER RED LED FX-12 SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR RED NPN 12-24VDC FX-4N-A3R SunX
PHOTOELECTRIC FIBER SENSOR FX5-AS3G SunX
PHOTOELECTRIC FIBER SENSOR FX-7G SunX
PHOTOELECTRIC FX7-LS SunX
SENSOR DIGITAL SETTING FIBER FX-D1J SunX
FIBER OPTIC SENSOR FX-D1P SunX
PINPOINT 0.5MM SPOT LENSE FOR FD-G1/G4/WG4 (6+/-1MM) FX-MR1 SunX
SIDE-VIEW LENSE (1), UZFT., 1.5 TIMES RANGE FX-SV1 SunX
PROXIMITY SENSOR 4WIRE 6FT CABLE GA-14 SunX
SENSOR GA-15-C8 SunX
INDUCTIVE AMP FOR GS, 90-260VAC, RELAY(1A FORM), 10MS GA-2D SunX
SENSOR GH-8S SunX
PROXIMITY SWITCH GL-12F-C2 SunX
NPN APP ON (NO) TOP DET 5MM (GL-18H) GL-18HI SunX
PROXIMITY SWITCH NO TOP DET12MM GL-18HL SunX
NPN APP ON (NO) TOP DET 12MM (GL-18HL) GL-18HLI SunX
M10MM HEAD W/ NPN OUTPUT CONTROLLER GP-XC10M SunX
M10MM HEAD W/ PNP OUTPUT CONTROLLER GP-XC10M-P SunX
RECTANGULAR HEAD, 8MM, 3M CABLE GS-14T SunX
8MM DIA. INDUCTIVE HEAD, 4MM, 3M CABLE GS-8S SunX
PROXIMITY SWITCH 12-24VDC GX-18H SunX
SENSOR GX-3SB-R-L1 SunX
PROXIMITY SWITCH GX-3S-KO SunX
SENSOR SHIELDED NPN LEAVE ON NC GX-3S-R-G1 SunX
; SENSOR INPUT:INDUCTIVE; SENSING RANGE:0MM TO 0.8MM; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENSING RANGE:0MM TO 0.8MM; SENSOR OUTPUT:NPN ;ROHS COMPLIAN GX-5M SunX
PROXIMITY SWITCH 1MM RANGE GX-5SB-R-19 SunX
SENSOR GX-5SB-R-EZ SunX
INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR; SENSOR INPUT:INDUCTIVE; SENSING RANGE:1MM; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:10V TO 30V; SENSING RANGE:0MM TO 1MM; SENSOR OUTPUT:NPN GX-8M SunX
MAGNETIC SWITCH SHIELDED 1MM RANGE GX-8M SERIES I GX-8M-4I SunX
; SENSOR INPUT:INDUCTIVE; SENSING RANGE:0MM TO 1MM; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:10V TO 30V; SENSING RANGE:0MM TO 1MM; SENSOR OUTPUT:NPN ;ROHS COMPLIANT: Y GX-8MB SunX
MAGNETIC SWITCH UNSHIELDED 2MM RANGE GX-8M-L REV.6 GX-8M-L6 SunX
PROXIMITY SWITCH W/LED GXL-12F SunX
NPN, LEAVE ON, FRNT DET., 5MM GXL-15FB SunX
PROXIMITY SWITCH NPN NC 3WIRE GXL-8FIB SunX
PROXIMITY SWITCH 2.5MM GXL-8HB SunX
NPN NC TOP 2.5MM, FLEXIBLE CABLE GXL-8HB-R SunX
CCD LASER SPECULAR 46+/-4MM 1MICRO CLASS-2(FDA) HL-C105F SunX
PHOTOELECTRIC CONSOLE HIGH SPEED LAZER SENSOR HL-C1DP-E SunX
CONTROLLER C8 SYSTEM ID-4CS1 SunX
BACK MOUNT BRACKET FOR EQ-30 MS-EQ3-1 SunX
5CH 25MM P-P LIGHT CURTAIN, 3.937″(100MM), 12-24VDC, NPN NA1-5 SunX
LIGHT CURTAIN RECEIVER 5CHANNEL NPN 25MM 12-24VDC NA1-5D SunX
5CH 25MM P-P LIGHT CURTAIN, 3.937″(100MM), 12-24VDC, PNP NA1-5-PN SunX
3CH 24.6MM P-P PICKING SENSOR,1.937″(49.2MM),12-24VDC,PNP NA1-PK3-PN SunX
PHOTOELECTRIC EMITTER SLIM BODY AREA 12-24VDC NA2-20P SunX
PHOTOELECTRIC 12-24VAC NX-21R SunX
PHOTOELECTRIC NX-22MV SunX
PHOTOELECTRIC AMPLIFIER NX-32N SunX
SLITMASK 3X6 FOR THRU-BEAM SENSOR ONLY OS-VF-3X6 SunX
SLITMASK 6X12 THRU-BEAM SENSOR ONLY OS-VF-6X12 SunX
POWER SUPPLY 18V PS-18V SunX
SENSOR CONTROLLER W/ON-OFF DELAY TIMER PS-930-D-5S SunX
AGV SENSOR WIDE AREA 3M RANGE 10-31VDC NPN PX-22 SunX
RING LIGHT 100MM OD RED LED RL4260-660100L-24V SunX
PHOTOELECTRIC W/CROSSBEAM 8MM RS-520L SunX
DIE-CAST PHOTOELECTRIC SENSOR RS-820H-1 SunX
PHOTOELECTRIC RT-110R SunX
PHOTOELECTRIC RT-110T SunX
AREA RFL NPN IR SW SEL 1MS 200MM ZINC ALLOY CASE DC RX-LS200 SunX
PHOTOSWITCH RETRO/REFLRED LED DIE CAST 12-224VDC N RX-PRVM3 SunX
CONTROLLER LASER BEAM AREA SENSOR SA-16C SunX
CONTROLLER LASER BEAM AREA SENSOR SA-24C SunX
AREA SENSOR DETECTOR RECEIVER 40MM 5M-1 CHANNEL SA40-4R-L5 SunX
AREA SENSOR 32CHANNEL 620MM HEIGHT SF1-A32P SunX
PHOLOELECTRIC SENSOR; SENSING RANGE:0MM TO 300MM ;ROHS COMPLIANT: YES SH-21 SunX
1-CH I/O UNIT (NPN) SL-CH1 SunX
4-PIN FEMALE CONNECTOR(WHITE) 0.08-0.2MM(AWG28-24) 1A SL-CJ1 SunX
MODULE CONTROLLER S-LINK SL-CU1A SunX
32-OUTPUT MODULE FOR MITSUBISHI PLC SL-P3 SunX
INPUT MODULE 32POINT FOR MITSUBISHI PLC SL-S3 SunX
PLUG-IN INPUT TERMINAL UNIT SL-TJ1 SunX
WAFER DETECTION SENSOR SS2-300E SunX
WAFER DETECTION SENSOR SS2-300F SunX
PHOTOELECTRIC CONTROLLER SS2-A2 SunX
PHOTOELECTRIC SS3-M1R SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR MANUALLY SENSITIVITY SET SS-A5 SunX
PHOTOELECTRIC THROUGH BEAM CAST METAL BODY SX-51-J-3 SunX
110-120V/220-240V PHOTOELECTRIC SWITCH SX-52M-J SunX
HOT MELT GLUE DETECTOR SET(TH-11,TH-1) 40+/-10MM 85C(SPOT 3MM DIA.) TH-11CS SunX
HOT MELT DETECTION CONTROLLER FOR TH-11 HEAD NPN TH-C1 SunX
ULTRA SONIC THRU 300MM 12-24VDC NPN RECEIVER ONLY US-N300D SunX
ULTRA SONIC THRU 300MM 12-24VDC PNP US-N300-P SunX
PHOTOSWITCH THRU BEAM 10M RANGE 12-24VDC IR VF2-M10 SunX
DIF.1000MM IR 12-240AC/24-240DC NPN/PNP TERMINAL VF-D1000 SunX
ENCODER ORE381200C12UO SunX
LIGHT CURTAIN EMITTER 7INCH SF1-8P SunX
LIGHT CURTAIN RECEIVER 7INCH SF1-A8D SunX
LIGHT CURTAIN EMITTER 7INCH SF1-A8P SunX
LENS UFXMR1 SunX
SENSOR CONNECTOR; FOR USE WITH:PANASONIC DP-100 & FX-100 SERIES SENSORS; ACCESSORY TYPE:QUICK CONNECT CABLE; CABLE LENGTH – IMPERIAL:6.561FT; CABLE LE CN-73-C2 SunX
ATOMOSPHERIC SIDE FIBER FT-J8 SunX
FX-7 MFG BRACKET MS-DIN-2 SunX
PROXIMITY SENSOR; SENSOR INPUT:INDUCTIVE; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; OUTPUT TYPE:TRANSISTOR; SENSING RANGE:0MM TO 0.8MM; SENSOR OUTPUT:NPN GX-3S SunX
MATING CABLE; FOR USE WITH:PANASONIC CX-400 SERIES PHOTOELECTRIC SENSORS; ACCESSORY TYPE:MATING CABLE; CABLE LENGTH – IMPERIAL:16.404FT; CABLE LENGTH CN-24-C5 SunX
WIDE THRU. 11MM AREA, 2M FREE-CUT, R1MM FT-WA8 SunX
FIBER OPTIC SENSOR; FIBER OPTIC SENSOR TYPE:NPN; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; TYPE:STANDARD ;ROHS COMPLIANT: YES FX-305 SunX
[TYPE-2] 12-CH 20.079″(510MM) NPN 40MM P-P SAFETY LIGHT CURTAIN SF2-AA12 SunX
SAFETY LIGHT CURTAIN SF4BA20 SunX
PHOTOELECTRIC CX-28 SunX
DIGITAL DIFFERENTIAL PRESSURE, 2KPA, NPN DP-M2 SunX
PHOLOELECTRIC SENSOR; TYPE:REFLECTIVE; FIBER OPTIC SENSOR TYPE:REFLECTIVE ;ROHS COMPLIANT: YES FD-V41 SunX
PHOTOELECTRIC AMPLIFIER BUILT-IN MINI BEAM EX2-RV300ERF23 SunX
DIGITAL VACUUM, NPN, -14.7PSI, M5 FEMALE DP2-80 SunX
DP2-80 REPLACEABLE (FOR JAPAN ONLY) PASCAL UNIT ONLY DP2-80Z SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR PM-L53B SunX
PHOTOELECTRIC SUBMINI THRU BEAM SENSOR PM-T53B SunX
ACCESS ALIGNER FOR VIE SERIES CAMERA VI-CH1 SunX
CAMERA SCANLINE 2048BITS VI-E210 SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR; SENSING RANGE:0.1M TO 2.5M; OUTPUT CURRENT:3A; SENSOR OUTPUT:RELAY; CIRCUITRY:SPST-NO; OUTPUT TYPE:RELAY; SENSING RANGE MAX:2.5M EQ-501T SunX
PHOTOELECTRIC RETRO 3M 10-30VDC NPN QUIK DISCONNEC CY-27-J SunX
PARALLEL 16CH OUTPUT MODULE VB-P1 SunX
PARALLEL INPUT MODULE VB-P2 SunX
MOUNTING BRACKET,STANDARD MS-SFB-1 SunX
FOR SF4B,8-CORE BOTTOM CAP CABLE, 0.5M SFB-CB05 SunX
FOR SF4B,8-CORE EXTENSION CABLE, 10M SFB-CC10 SunX
4MM DIA. THRU. APERTURE ANGLE OF 4D.2M FREE-CUT, SIDE-VEIW FT-KV8 SunX
MOUNTING BRACKET FOR NX5 MS-NX5-1 SunX
PROXIMITY SWITCH NPN OUTPUT 12-24VDC 1M CABLE GXL-N12FB-P SunX
PROXIMITY SWITCH 3MM 12-24VDC PNP-NO GXL-N12F-P SunX
OPTOSWITCH; SENSING RANGE:2.5MM TO 8MM; OUTPUT CURRENT:100MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:5V TO 24V; SENSING MODE:CONVERGENT ;ROHS COMP PM2-LF10 SunX
RETRO-POLAR W/RF-230 RED LED 3M CABLE LENGTH: 2M 12-24VDC PNP CX-491P SunX
NPN APP ON (NO) FRNT DET 4MM (10 PCS) GL12FX10 SunX
CONTROL AR1C48 SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR EQ-24-PN-J SunX
ROTARY ENCODER RE381000C12 SunX
ROTARY ENCODER RE38100C12 SunX
ROTARY ENCODER RE381024V05 SunX
ROTARY ENCODER RE382000C12 SunX
ROTARY ENCODER RE38200C12 SunX
ROTARY ENCODER RE38360C12 SunX
ROTARY ENCODER RE38600CL2 SunX
ROTARY ENCODER RE38B2048V12 SunX
ROTARY ENCODER RE481000L05 SunX
ROTARY ENCODER RE481000L05C5 SunX
ROTARY ENCODER RE481000V05 SunX
LIGHT CURTAIN SA4012R SunX
LIGHT CURTAIN SF1A48DH SunX
LIGHT CURTAIN SF1A48DH2 SunX
LIGHT CURTAIN SF1A48PH2 SunX
LIGHT CURTAIN SF1A64DH2 SunX
LIGHT CURTAIN SF1A64PH2 SunX
CONTROL SF1AC SunX
LIGHT CURTAIN SF1S24P SunX
LIGHT CURTAIN SF1SD SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR, 500MM, NPN DO; SENSING RANGE:0MM TO 500MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENSING M EX-31B SunX
M6 DIF. W/ 2.5MM DIA. 90MM SLEEVE, 2M FREE-CUT FD-FM2S SunX
SENSOR LEAK DETECTION EX-F74-PN SunX
CONTROLLER IMAGE SENSOR OEM VI-C1-BS2-E SunX
FIBER OPTIC CABLE 140MM FD-5 SunX
FIBER OPTIC CABLE 140MM FD-500S SunX
PHOTOELECTRIC 300MM RANGE EX4-LS30RE SunX
SENSOR PHOTO THROUGH-BEAM, 500MM, NPN LO; SENSING RANGE:0MM TO 500MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENS EX-13EA SunX
SENSOR PX224KHK SunX
PHOTOELECTRIC GREEN LED 300MM SENSE 12-24VDC NPN RT110-G-SAS SunX
CRINPING STYLE CONNECTOR WITH 3M CABLE (5-PIN FOR PM) CN-14H-C3 SunX
110-120V/220-240V PHOTOELECTRIC SWITCH SX-52M-J7 SunX
DC 4 WIRE UZF ONLY 5 METER QD CN-54-C5 SunX
SENSOR, PHOTO, DIFFUSE-REFL 160MM NPN LO; SENSING RANGE:5MM TO 160MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENS EX-22A SunX
PHOTOELECTRIC DIFFUSE M3 2M FIBER OPTIC FD-T40 SunX
PHOTOELECTRIC CX-411E SunX
NARROW-VIEW REFLECTIVE SIDE ON 45-115MM L-ON PNP EX-28A-PN SunX
SAFETY RELAY UNIT SF-AC SunX
THRU LIGHT ON 24-240VAC 12-240VDC 10M RELAY NX5-M10RA SunX
PHOTOELECTRIC MULTI-VOLTAGE NX5-M10RP SunX
DC 2-WIRE NC FRONT 5MM, 5M CABLE GXL-15FUB-C5 SunX
BRACKET MOUNTING FOR EX-20 PHOTOELECTRIC SENSOR MS-EX20-4 SunX
PHOTOELECTRIC ASSEMBLY EX-13EBD SunX
NPN TO 1MPA(CMHG) R1/4 & M5 FEMALE JAPAN PE-22 SunX
20-300MM, 5%HYS. BGS/FGS, NPN, M8 QD. CX-442-Z SunX
SENSOR, PHOTO, CONVERGENT, 8MM, NPN LO; SENSING RANGE:2.5MM TO 8MM; OUTPUT CURRENT:100MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:5V TO 24V; SENSIN PM2-LL10 SunX
SYSTEM CONTROLLER ID-PC5 SunX
PHOTOELECTRIC 24-240VAC/12-240VDC NX5-M10RAD SunX
PHOTOELECTRIC 0-100MM EQ-23-J SunX
M3 DIF. W/ 0.5MM SLEEVE, 500MM FIXED-LENGTH FD-EN500S1 SunX
M3 DIF. COAXIAL, W/ 0.8MM SLEEVE, 1M FIXED-LENGTH FD-ENM1S1 SunX
SENSOR FIBER OPTIC FD-KM1S2 SunX
FIXED-FOCUS, 4.5-8MM, 2M FREE-CUT, R10MM FD-L4 SunX
SENSOR FIBER OPTIC CABLE FD-P20 SunX
2.5MM DIA. DIF.2M FREE-CUT(REPLACEMENT FOR FD-SN500) FD-SNFM2 SunX
SENSOR FIBER OPTIC FD-SNM1SV2 SunX
SENSOR FIBER OPTIC CABLE FT-FM4T SunX
SENSOR FIBER OPTIC CABLE FT-KM1S2 SunX
1.5MM DIA. THRU. 2M FREE-CUT(REPLACEMENT FOR FT-SN500) FT-SNFM2 SunX
SENSOR FIBER OPTIC FT-SNM1SV2 SunX
COLOR DETECTION(8MM SPOT), 40MM FIXED-FOCUS, 1M FIXED-LENGTH FD-L54 SunX
COLOR DETECTION FIBER SENSOR AMPLIFIER NPN FZ-11P SunX
PHOTOELECTRIC 12/24VDC PA-11 SunX
PHOTOELECTRIC AMPLIFIER PS-930-AD SunX
PNP NO FRONT 5MM GXL-15F-P SunX
PHOTOELECTRIC 4WIRE RX-M2RD SunX
PHOTOELECTRIC 3WIRE RX-M2RP SunX
RETRO REFLECTIVE DIE-CAST RED LED DC12-24V NPN RX-RVM5 SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/ RF-230, 2M CABLE, PNP CX-493-P SunX
SENSOR, PHOTO, 5MM, NPN; SENSING RANGE:0MM TO 5MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:5V TO 24V ;ROHS COMPLIANT: YES PM-L44 SunX
M3 THRU, 2M FREE-CUT(REPLACEMENT FOR FT-N500) FT-NFM2 SunX
SENSOR PHOTO THROUGH-BEAM, 500MM, NPN DO; SENSING RANGE:0MM TO 500MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENS EX-13B SunX
SENSOR, PHOTO, 5MM, NPN; SENSING RANGE:0MM TO 5MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:5V TO 24V ;ROHS COMPLIANT: YES PM-F44 SunX
SENSOR, PHOTO, 5MM, NPN; SENSING RANGE:0MM TO 5MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:5V TO 24V ;ROHS COMPLIANT: YES PM-R44 SunX
THRU, DC, PNP, LIGHT-ON OR DARK-ON, 12M CY-21-PN SunX
PROXIMITY SENSOR; SENSING RANGE:2MM TO 25MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; OUTPUT TYPE:TRANSISTOR EX-14B SunX
ZOOM LENS .5-3MM FXMR5 SunX
PHOTOELECTRIC INFRA RED LED W CONNECTOR CX-24-J SunX
SHARP BENDING 2MM DIA. SIDE-VIEW REFLECTIV FD-WV42 SunX
4.4MM SHEILDED NPN APPR ON (NO) 0.8MM 1KHZ IP67 X-FLEX CABLE 5M GX-4S-R-C5 SunX
M5 SHIELDED NPN APPR ON (NO) 0.8MM 1KHZ IP67 X-FLEX GX-5M-R SunX
T-TYPE U-SHAPED 5MM,5-24VDC,PNP,L-D/ON,CONNECTOR PM-T54P SunX
OPTICAL DISPLACEMENT SENSOR CONTROLLER LED LED LH-CD6 SunX
PRESSURE SENSOR DIGITAL 12-24VDC DPX-400P-RG SunX
PHOTOELECTRIC 24VDC 8MM NPN CONNECTOR PM-K53 SunX
PHOTOELECTRIC 12-24VDC EX2-M5P SunX
[TYPE-2] 24-CH 20.079″(510MM) PNP 20MM P-P SAFETY LIGHT CURTAIN SF2-AH24-PN SunX
LIGHT CURTAIN RECEIVER RANGE 0.3M-7M 24VDC SF2-NH16D SunX
PHOTOELECTRIC CX-442-C5 SunX
PHOTOELECTRIC EQ-24-C5 SunX
PROXIMITY SWITCH INDUCTIVE MICRO SIZE GXL-N12FT SunX
LAMP REPLACEMENT FOR LX12N LA-12N SunX
15-100MM, 2%HYS BGS/FGS, M8 CONNECTION PNP, 2M CABLE CX-444-P-Z SunX
PHOTOELECTRIC TRANSMITTER NA2-16D SunX
PHOTOELECTRIC RECEIVER NA2-16P SunX
2-50MM, 2%HYS. BGS/FGS, PNP, M8 QD. CX-441-P-Z SunX
PROXIMITY SWITCH 3WIRE 5M CABLE GXL-N12F-P-C5 SunX
PHOTOELECTRIC SYSTEM NX-31 SunX
PHOTOELECTRIC 0-200MM 0-7.874INCH EQ-24-J SunX
PHOTOELECTRIC RX-LS00-P SunX
PROXIMITY SENSOR, 2.5MM, 12V TO 24V; ;ROHS COMPLIANT: YES GXL-8FU SunX
RETRO REFLECTIVE FOR TRANSPARENT DIE-CAST RED LED DC12-24V NPN RX-PRV-500 SunX
SENSOR CONNECTOR; SERIES:PM; NO. OF CONTACTS:4; BODY DEPTH:0.236″; BODY LENGTH:0.591″; BODY WIDTH:0.512″; CONNECTOR TYPE:CIRCULAR; FOR USE WITH:PM PHO CN-14H SunX
RETRO LIGHT ON 24-240VAC-12-240VDC 5M RELAY NX5-PRVM5A SunX
PHOTOELECTRIC THRU-BEAM ULTRA COMPACT EX-23 SunX
PHOTOELECTRIC 5-24VDC NPN 8MM PM-K53B-C1 SunX
INDUCTIVE PROXIMITY SENSOR; SENSOR INPUT:INDUCTIVE; SENSING RANGE:0MM TO 3MM; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENSING RANGE:0MM TO 3MM ;ROHS COMPL GX-12MUB SunX
PHOTOELECTRIC COMPACT SX-12F-4 SunX
MUTING GAS SENSOR 4P BN PLUS V BK0V BKOUT CX-281R SunX
COLOR DETECTION(5MM SPOT), 20MM FIXED-FOCUS, 1M FIXED-LENGTH FD-L51 SunX
16-CH MIL SNAP-CONNECTOR INPUT UNIT (NPN) SL-T16C1 SunX
8-CH MIL SNAP-CONNECTOR INPUT UNIT (NPN) SL-T8J SunX
16-CH MIL SNAP-CONNECTOR OUTPUT UNIT (NPN) SL-TP16C1 SunX
80-180MM, 100UM 12-24VDC, IP67 ANR11151 SunX
40-60MM 5UM 12-24VDC IP67 HEAD ANR11501 SunX
SINGLE COMPARATOR 12-24VDC, +/-5V PNP ANR5132 SunX
SINGLE COMPARATOR 12-24VDC, 4-20MA PNP ANR5142 SunX
DUAL COMP. LCD DISPLAY, 12-24VDC 4-20MA NPN ANR5241 SunX
REPLACEMENT”RELAY CABLE FOR HIGH PWR LM-10 HEAD ANR12* 1.5M ANR8100 SunX
3 METER LM10 EXPANSION CABLE ANR81030 SunX
5 METER LM10 EXPANSION CABLE ANR81050 SunX
8 METER LM10 EXPANSION CABLE ANR81080 SunX
10 METER LM10 EXPANSION CABLE ANR81100 SunX
20 METER LM10 EXPANSION CABLE ANR81200 SunX
30 METER LM10 EXPANSION CABLE ANR81300 SunX
COMPACT DIGITAL A/D,4-20MA 1-CH IN,NPN 2-OUT,5MS CA2-T1 SunX
COMPACT DIGITAL A/D,1-5V 1-CH IN,NPN 2-OUT,5MS CA2-T2 SunX
COMPACT DIGITAL A/D,+/-1V 1-CH IN,NPN 2-OUT,5MS CA2-T3 SunX
COMPACT DIGITAL A/D,+/-5V 1-CH IN,NPN 2-OUT,5MS CA2-T4 SunX
COMPACT DIGITAL A/D,+/-10V 1-CH IN,NPN 2-OUT,5MS CA2-T5 SunX
SENSOR CHECKER 7M CABLE CHX-CCR7 SunX
SENSOR ALIGNMENT CHECKER CHX-SC2 SunX
CONNECTOR FOR SOLDERING (3-PIN FOR PM/PM2) CN-13 SunX
SENSOR CABLE, 3 POS, STRAIGHT; LEADED PROCESS COMPATIBLE:NO; PEAK REFLOW COMPATIBLE (260 C):NO; CABLE ASSEMBLY TYPE:SENSOR; CABLE LENGTH:1M; CONNECTOR CN-13-C1 SunX
CRINPING STYLE CONNECTOR FOR UL CABLE (4-PIN FOR PM) CN-14H-2 SunX
SENSOR CONNECTOR; ACCESSORY TYPE:SENSOR CONNECTOR; FOR USE WITH:PM SERIES SENSORS ;ROHS COMPLIANT: YES CN-14H-C1 SunX
DC 2 WIRE (THRU-BEAM EMITTER ONLY) 2 METER CN-22-C2 SunX
DC 2 WIRE (THRU-BEAM EMITTER ONLY) 5 METER CN-22-C5 SunX
M8 ELBOW CONNECTOR W/ 2M CABLEFOR ALL CX-400 SERIES CN-24AL-C2 SunX
M8 ELBOW CONNECTOR W/ 5M CABLEFOR ALL CX-400 SERIES CN-24AL-C5 SunX
CABLES FOR LX-100 STRAIGHT 2M CN-24B-C2 SunX
CABLES FOR LX-100 STRAIGHT 5M CN-24B-C5 SunX
CABLES FOR LX-100 ELBOW 2M CN-24BL-C2 SunX
CABLES FOR LX-100 ELBOW 5M CN-24BL-C5 SunX
DC 4 WIRE 2 METER 90 DEG M8 CN-24EL-C2 SunX
AC 2 WIRE (THRU-BEAM EMITTER ONLY) 2 METER CN-32-C2 SunX
AC 2 WIRE (THRU-BEAM EMITTER ONLY) 5 METER CN-32-C5 SunX
AC 3 WIRE (ALL BUT THRU-BEAM EMITTER) 2 METER CN-33-C2 SunX
AC 3 WIRE (ALL BUT THRU-BEAM EMITTER) 5 METER CN-33-C5 SunX
CONNECTOR COMPACT DIGITAL PRESSURE SENSOR CN-63 SunX
CONNECTOR ATTACHED 2M CABLE FOR DP4 CN-63-C2 SunX
CONNECTOR ATTACHED 5M CABLE FOR DP4 CN-63-C5 SunX
CONNECTOR 10 HOUSING 7 60 CONNECTOR PINS CN-66 SunX
6-CORE CONNECTOR, 5 CONNECTORS PER BOX. CN-66A SunX
6-CORE, 2M CABLE FOR DPC CONTROLLER CN-66A-C2 SunX
6-CORE, 5M CABLE FOR DPC CONTROLLER CN-66A-C5 SunX
6-CORE, 2M LONG CABLE WITH CONNECTOR CN-66-C2 SunX
6-CORE, 5M LONG CABLE WITH CONNECTOR FOR DP4 CN-66-C5 SunX
WIRE-SAVING CONNECTOR CN-701 SunX
QD CONNECTOR WITH 1M SUB CABLE FOR SIDE-BY-SIDE CONFIGURATION CN-71-C1 SunX
QD CONNECTOR WITH 2M SUB CABLE FOR SIDE-BY-SIDE CONFIGURATION CN-71-C2 SunX
QD CONNECTOR WITH 5M SUB CABLE FOR SIDE-BY-SIDE CONFIGURATION CN-71-C5 SunX
QD CONNECTOR WITH 1M SUB CABLE CN-72-C1 SunX
QD CONNECTOR WITH 2 M SUB CABLE CN-72-C2 SunX
QD CONNECTOR WITH 5 M SUB CABLE CN-72-C5 SunX
QD CONNECTOR WITH 1 M MAIN CABLE CN-74-C1 SunX
SENSOR CONNECTOR, FX-300 SERIES SENSORS; FOR USE WITH:FX-300 SERIES SENSORS ;ROHS COMPLIANT: YES CN-74-C2 SunX
QD CONNECTOR WITH 5 M MAIN CABLE CN-74-C5 SunX
CONNECTOR INCLUDING 5 PCS CN-EP1 SunX
CONNECTOR ONLY COR DPC/DPH-100 SERIES – 5 CONNECTORS PER BOX CN-EP2 SunX
1M CABLE FOR FM-200 CN-F15-C1 SunX
1.5M CABLE W/ CONNECTOR FOR HL-T1 CN-HLT1-1 SunX
CRINMMPING TOOL FOR CN-14H CN-HP SunX
THRU-BEAM RED LED 10M CABLE LENGTH: 0.5M 12-24VDC NPN CX-411-C05 SunX
THRU-BEAM RED LED 10M CABLE LENGTH: 5M 12-24VDC NPN CX-411-C5 SunX
THRU-BEAM RED LED 10M M12 JUNCTION CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-411-J SunX
THRU-BEAM RED LED 10M CABLE LENGTH: 0.5M 12-24VDC PNP CX-411-P-C05 SunX
THRU-BEAM RED LED 10M CABLE LENGTH: 5M 12-24VDC PNP CX-411-P-C5 SunX
THRU-BEAM RED LED 10M M8 CONNECTOR 12-24VDC PNP CX-411-P-Z SunX
THRU-BEAM RED LED 10M M8 CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-411-Z SunX
THRU-BEAM INFRARED LED 15M SENSING RANGE, 0.5M CABLE, NPN CX-412-C05 SunX
THRU-BEAM INFRARED LED 15M SENSING RANGE, 5M CABLE, NPN CX-412-C5 SunX
THRU-BEAM INFRARED LED 15M SENSING RANGE, M12 PIGTAIL QD, NPN CX-412-J SunX
THRU-BEAM INFRARED LED 15M SENSING RANGE, 0.5M CABLE, PNP CX-412-P-C05 SunX
THRU-BEAM INFRARED LED 15M SENSING RANGE, 5M CABLE, PNP CX-412-P-C5 SunX
THRU-BEAM INFRARED LED 15M SENSING RANGE, M12 PIGTAIL QD, PNP CX-412-P-J SunX
THRU-BEAM INFRARED LED 15M SENSING RANGE, M8 QD, PNP CX-412-P-Z SunX
THRU-BEAM INFRARED LED 15M SENSING RANGE, M8 QD, NPN CX-412-Z SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 300MM CABLE LENGTH: 0.5M 12-24VDC NPN CX-421-C05 SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 300MM CABLE LENGTH: 5M 12-24VDC NPN CX-421-C5 SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 300MM M12 JUNCTION CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-421-J SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 300MM CABLE LENGTH: 0.5M 12-24VDC PNP CX-421-P-C05 SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 300MM CABLE LENGTH: 5M 12-24VDC PNP CX-421-P-C5 SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 300MM M8 CONNECTOR 12-24VDC PNP CX-421-P-Z SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 300MM M8 CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-421-Z SunX
DIFFUSE-LONGINFRARED LED 800MM CABLE LENGTH: 0.5M 12-24VDC NPN CX-422-C05 SunX
DIFFUSE-LONGINFRARED LED 800MM CABLE LENGTH: 5M 12-24VDC NPN CX-422-C5 SunX
DIFFUSE-LONGINFRARED LED 800MM M12 JUNCTION CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-422-J SunX
DIFFUSE-LONGINFRARED LED 800MM CABLE LENGTH: 2M 12-24VDC PNP CX-422-P SunX
DIFFUSE-LONGINFRARED LED 800MM CABLE LENGTH: 0.5M 12-24VDC PNP CX-422-P-C05 SunX
DIFFUSE-LONGINFRARED LED 800MM CABLE LENGTH: 5M 12-24VDC PNP CX-422-P-C5 SunX
DIFFUSE-LONGINFRARED LED 800MM M12 JUNCTION CONNECTOR 12-24VDC PNP CX-422-P-J SunX
DIFFUSE-LONGINFRARED LED 800MM M8 CONNECTOR 12-24VDC PNP CX-422-P-Z SunX
DIFFUSE-LONGINFRARED LED 800MM M8 CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-422-Z SunX
NARROW-DIFFUSE RED LED 70-200MM CABLE LENGTH: 0.5M 12-24VDC NPN CX-423-C05 SunX
NARROW-DIFFUSE RED LED 70-200MM CABLE LENGTH: 5M 12-24VDC NPN CX-423-C5 SunX
NARROW-DIFFUSE RED LED 70-200MM M12 JUNCTION CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-423-J SunX
NARROW-DIFFUSE RED LED 70-200MM CABLE LENGTH: 2M 12-24VDC PNP CX-423-P SunX
NARROW-DIFFUSE RED LED 70-200MM CABLE LENGTH: 0.5M 12-24VDC PNP CX-423-P-C05 SunX
NARROW-DIFFUSE RED LED 70-200MM CABLE LENGTH: 5M 12-24VDC PNP CX-423-P-C5 SunX
NARROW-DIFFUSE RED LED 70-200MM M12 JUNCTION CONNECTOR 12-24VDC PNP CX-423-P-J SunX
NARROW-DIFFUSE RED LED 70-200MM M8 CONNECTOR 12-24VDC PNP CX-423-P-Z SunX
NARROW-DIFFUSE RED LED 70-200MM M8 CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-423-Z SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 100MM CABLE LENGTH: 0.5M 12-24VDC NPN CX-424-C05 SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 100MM CABLE LENGTH: 5M 12-24VDC NPN CX-424-C5 SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 100MM M12 JUNCTION CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-424-J SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 100MM CABLE LENGTH: 2M 12-24VDC PNP CX-424-P SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 100MM CABLE LENGTH: 0.5M 12-24VDC PNP CX-424-P-C05 SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 100MM CABLE LENGTH: 5M 12-24VDC PNP CX-424-P-C5 SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 100MM M12 JUNCTION CONNECTOR 12-24VDC PNP CX-424-P-J SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 100MM M8 CONNECTOR 12-24VDC PNP CX-424-P-Z SunX
DIFFUSE-SHORTINFRARED LED 100MM M8 CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-424-Z SunX
2-50MM, 2%HYS. BGS/FGS, PNP, 2M CABLE CX-441-P SunX
2-50MM, 2%HYS. BGS/FGS, NPN, M8 QD. CX-441-Z SunX
20-300MM, 5%HYS. BGS/FGS, PNP, 2M CABLE CX-442-P SunX
2-50MM, 2%HYS BGS/FGS, PNP, 2M CABLE, 6.5MM SPOT CX-443-P SunX
2-50MM, 2%HYS BGS/FGS, M8 CONNECTION PNP,6.5MM SPOT CX-443-P-Z SunX
2-50MM, 2%HYS BGS/FGS, M8 CONNECTION NPN,6.5MM SPOT CX-443-Z SunX
15-100MM, 2%HYS BGS/FGS, PNP, 2M CABLE CX-444-P SunX
15-100MM, 2%HYS BGS/FGS, M8 CONNECTION NPN, 2M CABLE CX-444-Z SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 50 TO 500MM CABLE LENGTH 0.5M NPN CX-481-C05 SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 50 TO 500MM CABLE LENGTH 5M NPN CX-481-C5 SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 50 TO 500MM CABLE LENGTH M12 JUNCTION CONNECTOR NPN CX-481-J SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 50 TO 500MM CABLE LENGTH 2M PNP CX-481-P SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 50 TO 500MM CABLE LENGTH 0.5M PNP CX-481-P-C05 SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 50 TO 500MM CABLE LENGTH 5M PNP CX-481-P-C5 SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 50 TO 500MM CABLE LENGTH M12 JUNCTION CONNECTOR PNP CX-481-P-J SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 50 TO 500MM CABLE LENGTH M8 CONNECTOR PNP CX-481-P-Z SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 50 TO 500MM CABLE LENGTH M8 CONNECTOR NPN CX-481-Z SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 0.1 TO 2M CABLE LENGTH 0.5M NPN CX-482-C05 SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 0.1 TO2M CABLE LENGTH 5M NPN CX-482-C5 SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 0.1 TO 2M CABLE LENGTH M12 JUNCTION CONNECTOR NPN CX-482-J SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 0.1 TO 2M CABLE LENGTH 2M PNP CX-482-P SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 0.1 TO 2M CABLE LENGTH 0.5M PNP CX-482-P-C05 SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 0.1 TO 2M CABLE LENGTH 5M PNP CX-482-P-C5 SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 0.1 TO 2M CABLE LENGTH M12 JUNCTION CONNECTOR PNP CX-482-P-J SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 0.1 TO 2M CABLE LENGTH M8 CONNECTOR PNP CX-482-P-Z SunX
RETRO-POLAR FOR TRANSPARENT OBJECT 0.1 TO 2M CABLE LENGTH M8 CONNECTOR NPN CX-482-Z SunX
RETRO-POLAR W/RF-231 RED LED 3M CABLE LENGTH: 0.5M 12-24VDC NPN CX-491-C05 SunX
RETRO-POLAR NO-REFLECTOR RED LED 3M CABLE LENGTH: 0.5M 12-24VDC NPN CX-491-C05-Y SunX
RETRO-POLAR W/RF-232 RED LED 3M CABLE LENGTH: 5M 12-24VDC NPN CX-491-C5 SunX
RETRO-POLAR NO-REFLECTOR RED LED 3M CABLE LENGTH: 5M 12-24VDC NPN CX-491-C5-Y SunX
RETRO-POLAR W/RF-231 RED LED 3M M12 JUNCTION CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-491-J SunX
RETRO-POLAR NO-REFLECTOR RED LED 3M M12 JUNCTION CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-491-J-Y SunX
RETRO-POLAR W/RF-231 RED LED 3M CABLE LENGTH: 0.5M 12-24VDC PNP CX-491-P-C05 SunX
RETRO-POLAR NO-REFLECTOR RED LED 3M CABLE LENGTH: 0.5M 12-24VDC PNP CX-491-P-C05-Y SunX
RETRO-POLAR W/RF-232 RED LED 3M CABLE LENGTH: 5M 12-24VDC PNP CX-491-P-C5 SunX
RETRO-POLAR NO-REFLECTOR RED LED 3M CABLE LENGTH: 5M 12-24VDC PNP CX-491-P-C5-Y SunX
RETRO-POLAR W/RF-232 RED LED 3M M12 JUNCTION CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-491-P-J SunX
RETRO-POLAR NO-REFLECTOR RED LED 3M M12 JUNCTION CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-491-P-J-Y SunX
RETRO-POLAR NO-REFLECTOR RED LED 3M CABLE LENGTH: 2M 12-24VDC PNP CX-491-P-Y SunX
RETRO-POLAR NO-REFLECTOR RED LED 3M M8 CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-491-P-Z-Y SunX
RETRO-POLAR NO-REFLECTOR RED LED 3M CABLE LENGTH: 2M 12-24VDC NPN CX-491-Y SunX
RETRO-POLAR W/RF-230 RED LED 3M M8 CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-491-Z SunX
RETRO-POLAR NO-REFLECTOR RED LED 3M M8 CONNECTOR 12-24VDC NPN CX-491-Z-Y SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/ RF-230, 0.5M CABLE, NPN CX-493-C05 SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/O RF-230, 0.5M CABLE, NPN CX-493-C05-Y SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/ RF-230, 5M CABLE, NPN CX-493-C5 SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/O RF-230, 5M CABLE, NPN CX-493-C5-Y SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/ RF-230, M12 PIGTAIL QD, NPN CX-493-J SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/O RF-230, M12 PIGTAIL QD, NPN CX-493-J-Y SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/ RF-230, 0.5M CABLE, PNP CX-493-P-C05 SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/O RF-230, 0.5M CABLE, PNP CX-493-P-C05-Y SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/ RF-230, 5M CABLE, PNP CX-493-P-C5 SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/O RF-230, 5M CABLE, PNP CX-493-P-C5-Y SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/ RF-230, M12 PIGTAIL QD, PNP CX-493-P-J SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/O RF-230, M12 PIGTAIL QD, PNP CX-493-P-J-Y SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/O RF-230, 2M CABLE, PNP CX-493-P-Y SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/ RF-230, M8 QD, PNP CX-493-P-Z SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/O RF-230, M8 QD, PNP CX-493-P-Z-Y SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/O RF-230, 2M CABLE, NPN CX-493-Y SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/ RF-230, M8 QD, NPN CX-493-Z SunX
RETRO-REFLECTIVE RED LED 5M SENSING RANGE W/O RF-230, M8 QD, NPN CX-493-Z-Y SunX
DIF 100MM IR 12-24VDC NPN (REPLACEMENT TO CX-24) CX-D100 SunX
DIF 100MM IR 12-24VDC NPN 5M CABLE(REPLACEMENT TO CX-24) CX-D100-C5 SunX
DIF 100MM IR 12-24VDC NPN QD(REPLACEMENT TO CX-24-J) CX-D100-J SunX
DIF 100MM IR 12-24VDC PNP(REPLACEMENT TO CX-24-PN) CX-D100-PN SunX
DIF 100MM IR 12-24VDC PNP 5M CABLE(REPLACEMENT TO CX-24-PN) CX-D100-PN-C5 SunX
DIF 100MM IR 12-24VDC PNP QD(REPLACEMENT TO CX-24-PN-J) CX-D100-PN-J SunX
DIF 800MM IR 12-24VDC NPN 5M CABLE(REPLACEMENT TO CX-22) CX-D800-C5 SunX
DIF 800MM IR 12-24VDC NPN QD(REPLACEMENT TO CX-22-J) CX-D800-J SunX
DIF 800MM IR 12-24VDC PNP (REPLACEMENT TO CX-22-PN) CX-D800-PN SunX
DIF 800MM IR 12-24VDC PNP 5M CABLE(REPLACEMENT TO CX-22-PN) CX-D800-PN-C5 SunX
DIF 800MM IR 12-24VDC PNP QD(REPLACEMENT TO CX-22-PN-J) CX-D800-PN-J SunX
THRU 10M IR 12-2VDC NPN 5M CABLE(REPLACEMENT TO CX-21) CX-M10-C5 SunX
THRU 10M IR 12-2VDC NPN RECEIVER(REPLACEMENT TO CX-21 AS SET) CX-M10D SunX
THRU 10M IR 12-2VDC NPN QD(REPLACEMENT TO CX-21-J) CX-M10-J SunX
THRU 10M IR 12-2VDC NPN PROJECTOR(REPLACEMENT TO CX-21 AS SET) CX-M10P SunX
THRU 10M IR 12-2VDC NPN PROJECTOR(REPLACEMENT TO CX-21-J AS SET) CX-M10P-J SunX
THRU 10M IR 12-2VDC PNP 5M CABLE(REPLACEMENT TO CX-21-PN) CX-M10-PN-C5 SunX
THRU 10M IR 12-2VDC PNP QD(REPLACEMENT TO CX-21-PN-J) CX-M10-PN-J SunX
DIF NARROW-VIEW RED 300MM 12-24VDC NPN 5M CABLE CX-ND300R-C5 SunX
DIF NARROW-VIEW RED 300MM 12-24VDC NPN QD CX-ND300R-J SunX
DIF NARROW-VIEW RED 300MM 12-24VDC PNP CX-ND300R-PN SunX
DIF NARROW-VIEW RED 300MM 12-24VDC PNP 5M CABLE CX-ND300R-PN-C5 SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR 300MM 12-24VDC PNP QD CX-ND300R-PN-J SunX
POL RETRO 3M RED 12-24VDC NPN W/ RF-230(REPLACEMENT TO CX-29) CX-PRVM3 SunX
POL RETRO 3M RED 12-24VDC NPN 5M CABLE W/ RF-230(REPLACEMENT TO CX-29) CX-PRVM3-C5 SunX
POL RETRO 3M RED 12-24VDC NPN QD W/ RF-230(REPLACEMENT TO CX-29-J) CX-PRVM3-J SunX
POL RETRO 3M RED 12-24VDC PNP W/ RF-230(REPLACEMENT TO CX-29-PN) CX-PRVM3-PN SunX
POL RETRO 3M RED 12-24VDC PNP 5M CABLE W/ RF-230(REPLACEMENT TO CX-29-PN) CX-PRVM3-PN-C5 SunX
POL RETRO 3M RED 12-24VDC PNP QD W/ RF-230(REPLACEMENT TO CX-29-PN-J) CX-PRVM3-PN-J SunX
POL RETRO 3M RED 12-24VDC NPN W/ RF-220(REPLACEMENT TO CX-29) CX-PRVM3<RF-220> SunX
RETRO 5M IR 12-24VDC NPN 5M CABLE W/ RF-230 CX-RVM5-C5 SunX
RETRO 5M IR 12-24VDC NPN QD W/ RF-230 CX-RVM5-J SunX
RETRO 5M IR 12-24VDC PNP W/ RF-230 CX-RVM5-PN SunX
RETRO 5M IR 12-24VDC PNP 5M CABLE W/ RF-230 CX-RVM5-PN-C5 SunX
RETRO 5M IR 12-24VDC PNP QD W/ RF-230 CX-RVM5-PN-J SunX
THRU, SCR, IR 12M LIGH-ON 20MS 24-240 VAC,QD CY-11A-J SunX
THRU, SCR 12M DARK-ON 20MS, 24-240 VAC QD CY-11B-J SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR, 0MM TO 120MM, AC LIGHT-ON; SENSING RANGE:0MM TO 120MM; OUTPUT CURRENT:200MA; SENSOR OUTPUT:AC LO; LEADED PROCESS COMPATIBLE:NO; CY-12A SunX
DIF, SCR, IR 120MM, LIGHT-ON, 20MS, 2-240 VAC,QD CY-12A-J SunX
DIF, SCR, IR 120MM, DARK-ON 20MS, 24-240 VAC,QD CY-12B-J SunX
RETRO, SCR, IR, 3M, DARK-ON, 20MS 24-240 VAC,QD CY-17B-J SunX
POL. RET,SCR, VR, 1.5M, DARK-ON 20MS, 24-240 VAC, QD CY-19B-J SunX
UHRU, NPN IR, 12M, WIRE SEL,2MS, 10-30 VDC, QD CY-21-J SunX
THRU, PNP, IR 12M, WIRE 2MS 10-30 VDC, QD CY-21-PN-J SunX
DIFFUSE, NPN IR 120MM WIRE SEL 2MS 10-30 VDC QD CY-22-J SunX
SunX
DIFFUSE PNP IR 120MM WIRE SEL 2MS 10-30 VDC QD CY-22-PN-J SunX
RETRO, DC, PNP, LIGHT-ON OR DARK-ON, 3M CY-27-PN SunX
RETRO PNP IR 3M WIRE SEL 2MS 10-30 VDC QD CY-27-PN-J SunX
PHOTOELECTRIC RETRO REFLECTIVE SENSOR POLARIZED CY-29-J SunX
RETRO W/ POLARIZING FILTER, PNP, LO OR DO, 1.5M CY-29-PN SunX
PHOLOELECTRIC SENSOR; SENSING RANGE:0M TO 1.5M; OUTPUT CURRENT:100MA; SENSOR OUTPUT:PNP; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:10V TO 30V; LEADED PROCESS COMPATIBLE CY-29-PN-J SunX
SIDE-VIEW REFLECTOR FOR CY CY-SV1 SunX
DEGITAL PRESSURE, STD VERSION, NPN, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE DP-101 SunX
DEGITAL PRESSURE, HIGH VERSION, NPN, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE DP-101A SunX
PRESSURE SENSOR, -1TO1BAR, 2M; EXTERNAL DEPTH:42.5MM; EXTERNAL LENGTH / HEIGHT:30MM; EXTERNAL WIDTH:30MM; IP / NEMA RATING:IP40; LEAD LENGTH:2M; MATER DP-101A-E-P SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED CABLE, HIGH VERSION, PNP, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + G1/8 MALE DP-101A-E-P-J SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED CABLE, HIGH VERSION, NPN, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE DP-101A-J SunX
DEGITAL PRESSURE, HIGH VERSION, M5 SHORT PORT TYPE, NPN, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE DP-101A-M SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED CABLE, HIGH VERSION, NPN, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + NPT1/8 MALE DP-101A-N-J SunX
DEGITAL PRESSURE, HIGH VERSION, PNP, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + NPT1/8 MALE DP-101A-N-P SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED CABLE, HIGH VERSION, PNP, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + NPT1/8 MALE DP-101A-N-P-J SunX
PRESSURE SENSOR, -1TO1BAR, PNP, 2M; EXTERNAL DEPTH:42.5MM; EXTERNAL LENGTH / HEIGHT:30MM; EXTERNAL WIDTH:30MM; IP / NEMA RATING:IP40; LEAD LENGTH:2M; DP-101-E-P SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED CABLE, STD VERSION, PNP, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + G1/8 MALE DP-101-E-P-J SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED CABLE, STD VERSION, NPN, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE DP-101-J SunX
DEGITAL PRESSURE, STD VERSION, M5 SHORT PORT TYPE, NPN, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE DP-101-M SunX
DEGITAL PRESSURE, STD VERSION, NPN, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + NPT1/8 MALE ;ROHS COMPLIANT: YES DP-101-N SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED CABLE, STD VERSION, NPN, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + NPT1/8 MALE DP-101-N-J SunX
DEGITAL PRESSURE, STD VERSION, PNP, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + NPT1/8 MALE ;ROHS COMPLIANT: YES DP-101-N-P SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED, STD VERSION, PNP, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + NPT1/8 MALE DP-101-N-P-J SunX
DEGITAL PRESSURE, HIGH VERSION, NPN, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE, PA UNIT ONLY DP-101ZA SunX
DEGITAL PRESSURE, HIGH VERSION, PNP, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE, PA UNIT ONLY DP-101ZA-P SunX
DEGITAL PRESSURE, STD VERSION, PNP, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE, PA UNIT ONLY DP-101Z-P SunX
DEGITAL PRESSURE, STD VERSION, NPN, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE DP-102 SunX
DEGITAL PRESSURE, HIGH VERSION, NPN, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE DP-102A SunX
PRESSURE SENSOR, -1TO10BAR, 2M; EXTERNAL DEPTH:42.5MM; EXTERNAL LENGTH / HEIGHT:30MM; EXTERNAL WIDTH:30MM; IP / NEMA RATING:IP40; LEAD LENGTH:2M; MATE DP-102A-E-P SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED CABLE, HIGH VERSION, PNP, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + G1/8 MALE DP-102A-E-P-J SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED CABLE, HIGH VERSION, NPN, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE DP-102A-J SunX
DEGITAL PRESSURE, HIGH VERSION, M5 SHORT PORT TYPE, NPN, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE DP-102A-M SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED CABLE, HIGH VERSION, NPN, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + NPT1/8 MALE DP-102A-N-J SunX
DEGITAL PRESSURE, HIGH VERSION, PNP, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + NPT1/8 MALE DP-102A-N-P SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED CABLE, HIGH VERSION, PNP, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + NPT1/8 MALE DP-102A-N-P-J SunX
PRESSURE SENSOR, -1TO10BAR, PNP, 2M; EXTERNAL DEPTH:42.5MM; EXTERNAL LENGTH / HEIGHT:30MM; EXTERNAL WIDTH:30MM; IP / NEMA RATING:IP40; LEAD LENGTH:2M; DP-102-E-P SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED CABLE, STD VERSION, PNP, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + G1/8 MALE DP-102-E-P-J SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED CABLE, STD VERSION, NPN, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE DP-102-J SunX
DEGITAL PRESSURE, STD VERSION, M5 SHORT PORT TYPE, NPN, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE DP-102-M SunX
DEGITAL PRESSURE, STD VERSION, NPN, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + NPT1/8 MALE ;ROHS COMPLIANT: YES DP-102-N SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED, STD VERSION, NPN, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + NPT1/8 MALE DP-102-N-J SunX
DEGITAL PRESSURE, STD VERSION, PNP, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + NPT1/8 MALE ;ROHS COMPLIANT: YES DP-102-N-P SunX
DEGITAL PRESSURE, WITHOUT CONNECTOR ATTACHED, STD VERSION, PNP, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + NPT1/8 MALE DP-102-N-P-J SunX
DEGITAL PRESSURE, STD VERSION, NPN, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE, PA UNITONLY DP-102Z SunX
DEGITAL PRESSURE, HIGH VERSION, NPN, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE, PA UNIT ONLY DP-102ZA SunX
DEGITAL PRESSURE, HIGH VERSION, PNP, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE, PA UNIT ONLY DP-102ZA-P SunX
DEGITAL PRESSURE, STD VERSION, PNP, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + R(PT)1/8 MALE, PA UNIT ONLY DP-102Z-P SunX
DEGITAL PRESSURE, M8 CONNECTOR TYPE, HIGH VERSION, PNP, -100.0 TO +100KPA LOW-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + G1/8 MALE DP-111A-E-P-J SunX
DEGITAL PRESSURE, M8 CONNECTOR TYPE, HIGH VERSION, PNP, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + G1/8 MALE DP-112A-E-P-J SunX
DEGITAL PRESSURE, M8 CONNECTOR TYPE, STD VERSION, PNP, -0.100 TO +1.000MPA HIGH-PRESSURE TYPE, M5 FEMALE + G1/8 MALE DP-112-E-P-J SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, -14.7PSI, RC(PT)1/8 FEMALE DP2-20-C5 SunX
DIGITAL VACUUM, NPN, -14.7PSI, NPTF1/8 FEMALE DP2-20F SunX
DIGITAL VACUUM, PNP, -14.7PSI, NPTF1/8 FEMALE DP2-20F-P SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 14.5PSI, RC(PT)1/8 FEMALE DP2-21 SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 14.5PSI, NPTF1/8 FEMALE DP2-21F SunX
DIGITAL PRESSURE, PNP, 14.5PSI, NPTF1/8 FEMALE DP2-21F-P SunX
DP2-21 REPLACEABLE (FOR JAPAN ONLY) PASCAL UNIT ONLY DP2-21Z SunX
DP2-21 W/ 5M CABLE REPLACEABLE (FOR JAPAN ONLY) PASCAL UNIT ONLY DP221ZC5 SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 145PSI, RC(PT)1/8 FEMALE CABLE 5M DP2-22-C5 SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 145PSI, NPTF1/8 FEMALE DP2-22F SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 145PSI, RC(PT)1/8 FEMALE, PASCAL UNITONLY DP2-22Z SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 14.5PSI, RC(PT)1/8 FEMALE(FLAT MOUNTING) DP2-41 SunX
DIGITAL PRESSURE, PNP, 14.5PSI, G(PF)1/8 FEMALE(FLAT MOUNTING) DP2-41E SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 14.5PSI, NPT1/8 FEMALE(FLAT MOUNTING) DP2-41N SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 145PSI, RC(PT)1/8 FEMALE(FLAT MOUNTING) DP2-42 SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 145PSI, RC(PT)1/8 FEMALE(FLAT MOUNTING) CABLE 5M DP2-42-C5 SunX
DIGITAL PRESSURE, PNP, 145PSI, G(PF)1/8 FEMALE(FLAT MOUNTING) DP2-42E SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 145PSI, RC(PT)1/8 FEMALE(FLAT MOUNTING), PASCAL UNITONLY DP2-42Z SunX
DIGITAL VACUUM, NPN, -14.7PSI, RC(PT)1/8 FEMALE, IP67 DP2-60 SunX
DIGITAL VACUUM, PNP, -14.7PSI, G(PF)1/8 FEMALE, IP67 DP2-60E SunX
DIGITAL VACUUM, NPN, -14.7PSI, NPT1/8 FEMALE THREAD, IP67 DP2-60N SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 14.5PSI, RC(PT)1/8 FEMALE, IP67 DP2-61 SunX
DIGITAL PRESSURE, PNP, 14.5PSI, G(PF)1/8 FEMALE, IP67 DP2-61E SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 14.5PSI, NPT1/8 FEMALE, IP67 DP2-61N SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 145PSI, RC(PT)1/8 FEMALE, IP67 DP2-62 SunX
DIGITAL PRESSURE, PNP, 145PSI, G(PF)1/8 FEMALE, IP67 DP2-62E SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 145PSI, NPT1/8 FEMALE, IP67 DP2-62N SunX
DIGITAL VACUUM, NPN, -14.7PSI, M5 FEMALE, CABLE 5M DP2-80-C5 SunX
DIGITAL VACUUM, NPN, -14.7PSI, RC(PT)1/8 FEMALE, AUTO-REFERENCE DP3-20 SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 14.5PSI, RC(PT)1/8 FEMALE, AUTO-REFERENCE DP3-21 SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 145PSI, RC(PT)1/8 FEMALE, AUTO-REFERENCE DP3-22 SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, -14.7PSI, M5 FEMALE(FLAT MOUNTING), AUTO-REFERENCE DP3-41 SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, 145PSI, RC(PT)1/8 FEMALE(FLAT MOUNTING), AUTO-REFERENCE DP3-42 SunX
DP3-42 REPLACEABLE (FOR JAPAN ONLY) PASCAL UNIT ONLY DP3-42Z SunX
DIGITAL PRESSURE, NPN, -14.7PSI, M5 FEMALE, AUTO-REFERENCE DP3-80 SunX
2-COLOR DIGITAL VACUUM, NPN, -14.7PSI, M5 DP4-50 SunX
PRESSURE SWITCH DIGITAL 2COLOR VACUUM PNP 14.7PSI DP4-50P SunX
DP4-50 REPLACEABLE (FOR JAPAN ONLY) PASCAL UNIT ONLY DP4-50Z SunX
2-COLOR DIGITAL PRESSURE, NPN, -145PSI, M5 DP4-52 SunX
2-COLOR DIGITAL PRESSURE, PNP, -145PSI, M5 DP4-52P SunX
DP4-52 REPLACEABLE (FOR JAPAN ONLY) PASCAL UNIT ONLY DP4-52Z SunX
DP4-52P REPLACEABLE (FOR JAPAN ONLY) PASCAL UNIT ONLY DP4-52ZP SunX
2-COLOR DIGITAL PRESSURE/VACUUM, +/-14.7PSI, NPN M5 DP4-57 SunX
2-COLOR DIGITAL PRESSURE/VACUUM, +/-14.7PSI, PNP M5 DP4-57P SunX
DP5-C REPLACEABLE (FOR JAPAN ONLY) PASCAL UNIT ONLY DP5-C-Z SunX
DP5-C-P REPLACEABLE (FOR JAPAN ONLY) PASCAL UNIT ONLY DP5-C-ZP SunX
DIGITAL PRESSURE CONTROLLER FOR DPH-100 SERIES ONLY, NPN, 2M CABLE DPC-101 SunX
DIGITAL PRESSURE CONTROLLER FOR DPH-100 SERIES ONLY, NPN, NO CABLE DPC-101-J SunX
DIGITAL PRESSURE CONTROLLER FOR DPH-100 SERIES ONLY, PNP, 2M CABLE DPC-101-P SunX
DIGITAL PRESSURE CONTROLLER FOR DPH-100 SERIES ONLY, PNP, NO CABLE DPC-101-P-J SunX
COMPOUND PRESSURE (+/-14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT) R1/8 MALE+M5 FEMALE THREAD – 2M CABLE DPH-101 SunX
COMPOUND PRESSURE (+/-14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)R1/8 MALE+M5 FEMALE THREAD – 5M CABLE DPH-101-C5 SunX
COMPOUND PRESSURE (+/-14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M3 MALE THREAD – 2M CABLE DPH-101-M3 SunX
COMPOUND PRESSURE (+/-14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M3 MALE THREAD – 5M CABLE DPH-101-M3-C5 SunX
COMPOUND PRESSURE (+/-14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M3 MALE THREAD – 2M FLEXIBLE CABLE DPH-101-M3-R SunX
COMPOUND PRESSURE (+/-14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M3 MALE THREAD – 5M FLEXIBLE CABLE DPH-101-M3-R-C5 SunX
COMPOUND PRESSURE (+/-14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M5 MALE THREAD – 2M CABLE DPH-101-M5 SunX
COMPOUND PRESSURE (+/-14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M5 MALE THREAD – 5M CABLE DPH-101-M5-C5 SunX
COMPOUND PRESSURE (+/-14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M5 MALE THREAD – 2M FLEXIBLE CABLE DPH-101-M5-R SunX
COMPOUND PRESSURE (+/-14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M5 MALE THREAD – 5M FLEXIBLE CABLE DPH-101-M5-R-C5 SunX
COMPOUND PRESSURE (+/-14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)R1/8 MALE+M5 FEMALE THREAD – 2M FLEXIBLE CABLE DPH-101-R SunX
COMPOUND PRESSURE (+/-14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)R1/8 MALE+M5 FEMALE THREAD – 5M FLEXIBLE CABLE DPH-101-R-C5 SunX
POSITIVE PRESSURE (0 TO 145.0PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)R1/8 MALE+M5 FEMALE THREAD – 2M CABLE DPH-102 SunX
POSITIVE PRESSURE (0 TO 145.0PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)R1/8 MALE+M5 FEMALE THREAD – 5M CABLE DPH-102-C5 SunX
POSITIVE PRESSURE (0 TO 145.0PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M5 MALE THREAD – 2M CABLE DPH-102-M5 SunX
POSITIVE PRESSURE (0 TO 145.0PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M5 MALE THREAD – 5M CABLE DPH-102-M5-C5 SunX
VACUUM PRESSURE (0 TO -14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)R1/8 MALE+M5 FEMALE THREAD – 2M CABLE DPH-103 SunX
VACUUM PRESSURE (0 TO -14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)R1/8 MALE+M5 FEMALE THREAD – 5M CABLE DPH-103-C5 SunX
VACUUM PRESSURE (0 TO -14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M3 MALE THREAD – 2M CABLE DPH-103-M3 SunX
VACUUM PRESSURE (0 TO -14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M3 MALE THREAD – 5M CABLE DPH-103-M3-C5 SunX
VACUUM PRESSURE (0 TO -14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M3 MALE THREAD – 2M FLEXIBLE CABLE DPH-103-M3-R SunX
VACUUM PRESSURE (0 TO -14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M3 MALE THREAD – 5M FLEXIBLE CABLE DPH-103-M3-R-C5 SunX
VACUUM PRESSURE (0 TO -14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M5 MALE THREAD – 2M CABLE DPH-103-M5 SunX
VACUUM PRESSURE (0 TO -14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M5 MALE THREAD – 5M CABLE DPH-103-M5-C5 SunX
VACUUM PRESSURE (0 TO -14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M5 MALE THREAD – 2M FLEXIBLE CABLE DPH-103-M5-R SunX
VACUUM PRESSURE (0 TO -14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)M5 MALE THREAD – 5M FLEXIBLE CABLE DPH-103-M5-R-C5 SunX
VACUUM PRESSURE (0 TO -14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)R1/8 MALE+M5 FEMALE THREAD – 2M FLEXIBLE CABLE DPH-103-R SunX
VACUUM PRESSURE (0 TO -14.5PSI)(1 TO 5V ANALOG OUTPUT)R1/8 MALE+M5 FEMALE THREAD – 5M FLEXIBLE CABLE DPH-103-R-C5 SunX
-14.70 PSI PRESSURE SENSOR HEAD NPT1/8,10-32UNF ;ROHS COMPLIANT: YES DPH-A20 SunX
DIGITAL DIFFERENTIAL PRESSURE, 2KPA, NPN, ANALOG(4-20MA) DP-M2A SunX
RC(PT)1/8 FEMALE, PRESSURE PORT ATTACHMENT FOR DP2 DPX-01 SunX
HEXAGON-SOCKET-HEAD PLUG FOR PRESSURE PORT DPX-02 SunX
PRESSURE PORT CONVERTOR RC(PT)1/8FEMALE TO RC(PT)1/8 MALE DPX-03 SunX
FRONT COVER PROTECTS FOR ONLY DP2-2** DPX-04 SunX
CLEANING BOX, STANDARD TYPE EC-B01-EX SunX
CLEANING BOX, WIDE TYPE EC-B02-EX SunX
REPLACEMENT FILTERS FOR EC-B02-EX, 3 PIECES PER SET EC-B2FX3 SunX
SPOT NOZZLE FOR EC-B02-EX EC-BAS SunX
DUCT FLANGE, 50 EC-BD50 SunX
DUCT FLANGE, 76 EC-BD76 SunX
REPLACEMENT FILTERS FOR EC-B01-EX, 3 PIECES PER SET EC-BFX3 SunX
PULSED AIR-GUN IONIZER MAIN UNIT EC-G01 SunX
DISCHARGE NEEDLE FOR EC-G, REPLACEMENT NEEDLE EC-GANT SunX
SOLENOID VALVE FOR INTERMITTENT AIR BLOWING EC-GAV SunX
IN-LINE STATIC DETECTION SENSOR AMPLIFIER EF-S1C SunX
IN-LINE STATIC DETECTION SENSOR HEAD EF-S1HS SunX
AREA RFL NPN IR SW SEL 2MS NO X-TALK DC EQ-34-C5 SunX
AREA RFL IR SW SEL 2MS 2M NO X-TALK DC M12 QD EQ-34-PN-J SunX
AREA RFL NPN IR SW SEL 2MS NO X-TALK DC DUAL OUTPUT EQ-34W SunX
AREA RFL NPN IR SW SEL 2MS NO X-TALK DC DUAL OUTPUT EQ-34W-C5 SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR; SENSING RANGE:0.1M TO 2.5M; OUTPUT CURRENT:3A; SENSOR OUTPUT:RELAY; CIRCUITRY:SPST-NO; OUTPUT TYPE:RELAY; SENSING RANGE MAX:2.5M EQ-501 SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR; SENSING RANGE:0.1M TO 1M; OUTPUT CURRENT:3A; SENSOR OUTPUT:RELAY; CIRCUITRY:SPST-NO; OUTPUT TYPE:RELAY; SENSING RANGE MAX:1M; SE EQ-502 SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR, 0.1M TO 2.5M, NPN; SENSING RANGE:0.1M TO 2.5M; OUTPUT CURRENT:100MA; SENSOR OUTPUT:NPN / PNP; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V EQ-511T SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR, 0.1M TO 1M, NPN; SENSING RANGE:0.1M TO 1M; OUTPUT CURRENT:100MA; SENSOR OUTPUT:NPN / PNP; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V ;RO EQ-512 SunX
MINI LINE FILTER, PROCESSED AIR VOLUME 40 L/MIN ER-AF10 SunX
MINI LINE FILTER, PROCESSED AIR VOLUME 80 L/MIN ER-AF20 SunX
CONDUCTIVE TUBE 500MM ER-AT50 SunX
CONDUCTIVE TUBE HOLDER ER-ATH SunX
WIDE-AREA FAN TYPE IONIZER, 400MM, AC ADAPTOR ATTACHED, NO CABLE ER-TF04 SunX
WIDE-AREA FAN TYPE IONIZER, 600MM, AC ADAPTOR ATTACHED, NO CABLE ER-TF06 SunX
WIDE-AREA FAN TYPE IONIZER, 800MM, AC ADAPTOR ATTACHED, NO CABLE ER-TF08 SunX
DSICHARGE (TUNGSTEN) NEEDLE UNIT FOR ER-TF (1PC PER BOX) ER-TFANT SunX
REPLACEMENT AIR FILTERFOR ER-TF (10PC PER BOX) ER-TFFX10 SunX
SILENT FAN COVER FOR ER-TF ER-TFSC SunX
STRAIGHT BAR NOZZLE, EFFECTIVE CHARGE REMOVAL LENGTH 200MM ER-VAB020 SunX
STRAIGHT BAR NOZZLE, EFFECTIVE CHARGE REMOVAL LENGTH 320MM ER-VAB032 SunX
STRAIGHT BAR NOZZLE, EFFECTIVE CHARGE REMOVAL LENGTH 650MM ER-VAB065 SunX
TUBE JOINT FOR ER-VS01 ER-VAB-AT SunX
JOINT NOZZLE FOR MAIN UNIT AND SHAPE-PRESERVING TUBE ER-VAJK SunX
CONDUCTIVE TUBE JOINT NOZZLE ER-VAJT-64 SunX
SHAPE-PRESERVING TUBE 112MM ER-VAK10 SunX
SHAPE-PRESERVING TUBE 312MM ER-VAK30 SunX
SHAPE-PRESERVING TUBE 512MM ER-VAK50 SunX
DISCHARGE NEEDLE FOR REPLACEMENT ER-VANT SunX
AC ADAPTER FOR IONIZER ER-VAPS SunX
AIR DISPERSAL TYPE OF NOZZLE ER-VAS SunX
2M CABLE FOR ER-V ER-VCCJ2 SunX
5M CABLE FOR ER-V ER-VCCJ5 SunX
9M CABLE FOR ER-V ER-VCCJ9 SunX
ULTRA-COMPACT IONIZER MAIN UNIT SPOT TYPE, CHARGE REMOVAL TIME 1 SEC. OR LESS, ION BALANCE +/- 15V OR LESS ER-VS01 SunX
ULTRA-THIN IONIZER MAIN UNIT SPOT TYPE, CHARGE REMOVAL TIME 1 SEC. OR LESS, ION BALANCE +/- 15V OR LESS ER-VW SunX
DISCHARGE NEEDLE FOR REPLACEMENT 2 NEEDLES PER SET ER-VWANT SunX
JOINT KIT, CONNECTION CABLE AND AIR TUBE JOINT: 1PC EACH ER-VWAR80 SunX
CABLE WITH CONNECTOR LENGTH 2M ER-VWCC2 SunX
CABLE WITH CONNECTOR LENGTH 5M ER-VWCC5 SunX
CABLE WITH CONNECTOR LENGTH 9M ER-VWCC9 SunX
THRU, FRONT, NPN, VR, L-ON, 150MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-11A-CN03-M8 SunX
THRU, FRONT, PNP, VR, L-ON, 150MM, 12-24VDC EX-11A-PN SunX
THRU, FRONT, PNP, VR, L-ON, 150MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-11A-PN-CN03-M8 SunX
THRU, FRONT, NPN, VR, L-ON150MM,12-24VDC FLEXIBLE CABLE EX-11A-R SunX
THRU, FRONT, NPN, VR, D-ON, 150MM, 12-24VDC, 5M CABLE EX-11B-C5 SunX
THRU, FRONT, NPN, VR, D-ON, 150MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-11B-CN03-M8 SunX
THRU, FRONT, PNP VR, D-ON, 150MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-11B-PN-CN03-M8 SunX
THRU, FRONT, NPN VR, D-ON 150MM, 12-24VDC FLEXIBLE CABLE EX-11B-R SunX
PHOLOELECTRIC SENSOR; SENSING RANGE:0MM TO 150MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V ;ROHS COMPLIANT: YES EX-11EA SunX
THRU, SIDE NPN VR L-ON 0.5MS 150MM 50MA 12-24VDC, 5M CABLE EX-11EA-C5 SunX
THRU, SIDE, NPN, VR, L-ON, 150MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-11EA-CN03-M8 SunX
THRU, SIDE, PNP, VR, L-ON, 150MM, 12-24VDC EX-11EA-PN SunX
THRU, SIDE, PNP, VR, L-ON, 150MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-11EA-PN-CN03-M8 SunX
THRU, SIDE, NPN, VR, L-ON, 150MM,, 12-24VDC FLEXIBLE CABLE EX-11EA-R SunX
THRU, SIDE, NPN, VR, D-ON, 150MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 30MM CABLE EX-11EB-CN03-M8 SunX
THRU, SIDE, PNP, VR, D-ON, 150MM, 12-24VDC EX-11EB-PN SunX
THRU, SIDE, PNP, VR, D-ON, 150MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 30MM CABLE EX-11EB-PN-CN03-M8 SunX
THRU, SIDE, NPN, VR, D-ON, 150MM, 12-24VDC FLEXIBLE CABLE EX-11EB-R SunX
THRU, FRONT, NPN, VR, L-ON, 500MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-13A-CN03-M8 SunX
THRU, FRONT, PNP, VR, L-ON, 500MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABBLE EX-13A-PN-CN03-M8 SunX
THRU-FRNT NPN VR DO 0.5MS 500MM 50MA 12-24VDC, 5M CABLE EX-13B-C5 SunX
THRU, FRONT, NPN, VR, D-ON, 500MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-13B-CN03-M8 SunX
THRU, FRONT, PNP, VR, D-ON, 500MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-13B-PN-CN03-M8 SunX
THRU, FRONT, NPN, VR, D-ON, 500MM, 12-24VDC FLEXIBLE CABLE EX-13B-R SunX
THRU, SIDE, NPN, VR L-ON, 500MM 50MA 12-24VDC, 5M CABLE EX-13EA-C5 SunX
THRU, SIDE, NPN, VR, L-ON, 500MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-13EA-CN03-M8 SunX
SENSOR PHOTO THROUGH-BEAM, 500MM, PNP LO; SENSING RANGE:0MM TO 500MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:PNP; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENS EX-13EA-PN SunX
THRU, SIDE, PNP, VR, L-ON, 500MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-13EA-PN-CN03-M8 SunX
THRU, SIDE, NPN, VR, L-ON, 500MM, 12-24VDC FLEXIBLE CABLE EX-13EA-R SunX
THRU, SIDE, NPN, VR, D-ON, 500MM, 12-24VDC, 5M CABLE EX-13EB-C5 SunX
THRU, SIDE, NPN, VR, D-ON, 500MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 30MM CABLE EX-13EB-CN03-M8 SunX
THRU, SIDE, PNP, VR, D-ON 500MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-13EB-PN-CN03-M8 SunX
THRU-SIDE NPN VR DO 0.5MS 500MM 50MA 12-24VDC FLEXIBLE CABLE EX-13EB-R SunX
CONV, FRONT, NPN, VR, L-ON, 2-25MM, 12-24VDC, 5M CABLE EX-14A-C5 SunX
CONV, FRONT, NPN, VR, L-ON, 2-25MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-14A-CN03-M8 SunX
CONV, FRONT, PNP, VR, L-ON, 2-25MM, 12-24VDC, 5M CABLE EX-14A-PN-C5 SunX
CONV, FRONT, PNP, VR, L-ON, 2-25MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-14A-PN-CN03-M8 SunX
CONV, FRONT, NPN, VR, L-ON, 2-25MM, 12-24VDC FLEXIBLE CABLE EX-14A-R SunX
CONV, FRONT, NPN, VR, D-ON, 2-25MM, 12-24VDC 5M CABLE EX-14B-C5 SunX
CONV, FRONT, NPN, VR D-ON, 2-25MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-14B-CN03-M8 SunX
SENSOR, PHOTO, CONVERGENT, 25MM, PNP DO; SENSING RANGE:2MM TO 25MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:PNP; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENSIN EX-14B-PN SunX
CONV, FRONT, PNP, VR, D-ON, 2-25MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-14B-PN-CN03-M8 SunX
CONV, FRONT, NPN, VR, D-ON, 2-25MM, 12-24VDC, FLEXIBLE CABLE EX-14B-R SunX
SENSOR, PHOTO, THRU-BEAM 150MM NPN LO/DO; SENSING RANGE:0MM TO 150MM; OUTPUT CURRENT:100MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SEN EX-15E SunX
SENSOR, PHOTO, THRU-BEAM 500MM NPN LO/DO; SENSING RANGE:0MM TO 500MM; OUTPUT CURRENT:100MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SEN EX-17 SunX
THRU, FRONT, NPN, VR, LO/DO, 500MM, 12-24VDC, SERIES CONNECTION TYPE EX-17W SunX
THRU, FRONT, NPN, VR, L-ON 1000MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-19A-CN03-M8 SunX
THRU, FRONT, PNP, VR, L-ON, 1000MM, 12-24VDC EX-19A-PN SunX
THRU, FRONT, PNP, VR, L-ON, 1000MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM CABLE EX-19A-PN-CN03-M8 SunX
THRU, FRONT, NPN, VRE, L-ON 1000MM, 12-24VDC, FLEXIBLE CABLE EX-19A-R SunX
THRU, FRONT, NPN, VR, D-ON 1000MM, 12-24VDC CABLE 5M EX-19B-C5 SunX
THRU, FRONT, NPN, VR, D-ON 1000MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM TYPE EX-19B-CN03-M8 SunX
THRU, FRONT, PNP, VR, D-ON, 1000MM, 12-24VDC EX-19B-PN SunX
THRU, FRONT, PNP, VR, D-ON, 1000MM, 12-24VDC, M8 CONNECTOR WITH 300MM TYPE EX-19B-PN-CN03-M8 SunX
THRU, FRONT, NPN, VR, D-ON 1000MM, 12-24VDC, FLEXIBLE CABLE EX-19B-R SunX
THRU-BEAM FRONT ON 1M L-ON PNP EX-21A-PN SunX
SENSOR, PHOTO, THROUGH-BEAM, 1M, NPN DO; SENSING RANGE:0M TO 1M; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENSING M EX-21B SunX
THRU-BEAM FRONT ON 1M D-ON NPN CABLE 5M EX-21B-C5 SunX
THRU-BEAM FRONT ON 1M D-ON PNP EX-21B-PN SunX
DIFFUSE REFLECTIVE SIDE ON 5-160MM L-ON PNP EX-22A-PN SunX
PHOTOELECTRIC DIFFUSE REFLECTIVE 5-160MM D-ON PNP EX-22B-PN SunX
THRU-BEAM FRONT ON 2M L/D-ON NPN 5M CABLE EX-23-C5 SunX
SENSOR, PHOTO, CONVERGENT, 25MM, NPN LO; SENSING RANGE:2MM TO 25MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENSIN EX-24A SunX
CONVERGENT REFLECTIVE FRONT ON 2-25MM L-ON NPN 5M CABLE EX-24A-C5 SunX
CONVERGENT REFLECTIVE FRONT ON 2-25MM L-ON PNP EX-24A-PN SunX
CONVERGENT RELECTIVE FRONT ON 2-25MM D-ON PNP EX-24B-PN SunX
AREA REFLECTIVE SMALL SPOT SIDE ON 6-14MM L-ON PNP EX-26A-PN SunX
AREA REFLECTIVE SMALL SPOT SIDE ON 6-14MM D-ON PNP EX-26B-PN SunX
NARROW-VIEW REFLECTIVE SIDE ON 45-115MM L-ON NPN 5M CABLE EX-28A-C5 SunX
NARROW-VIEW REFLECTIVE SIDE ON 45-115MM D-ON PNP EX-28B-PN SunX
RETROREFLECTIVE WITH REFLECTOR 30-200MM L-ON PNP EX-29A-PN SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR, 500MM, NPN LO; SENSING RANGE:0MM TO 500MM; OUTPUT CURRENT:50MA; SENSOR OUTPUT:NPN; SUPPLY VOLTAGE RANGE DC:12V TO 24V; SENSING M EX-31A SunX
M4 THRU L-ON NPN SCREW FITTING PHOTO SENSOR CABLE 5M EX-31A-C5 SunX
M4 THRU L-ON PNP SCREW FITTING PHOTO SENSOR EX-31A-PN SunX
M4 THRU D-ON NPN SCREW FITTING PHOTO SENSOR CABLE 5M EX-31B-C5 SunX
PHOTOELECTRIC THRU-BEAM 300MM RANGE 12-245VDC EX-31B-PN SunX
M6 DIFFUSE L-ON NPN SCREW FIITTING PHOTO SENSOR CABLE 5M EX-32A-C5 SunX
M6 DIFFUSE D-ON NPN SCREW FITTING PHOTO SENSOR CABLE 5M EX-32B-C5 SunX
M6 DIFFUSE D-ON PNP SCREW FITTING PHOTO SENSOR EX-32B-PN SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR, 0MM TO 800MM, NPN OUTPUT; SENSING RANGE:0MM TO 800MM; SENSOR OUTPUT:NPN ;ROHS COMPLIANT: YES EX-33 SunX
M4 THRU SCREW FITTING PHOTO SENSOR WITH OPERATION MODE SWITCH (LO/DO SWITHABLE), PNP EX-33-PN SunX
PHOTOELECTRIC SENSOR DIFFUSEBEAM 5-38MM .5M/SEC EX-42 SunX
FIXED FOCUS DIFFUSE BEAM NPN 5-38MM 0.5M SEC CABLE 5M EX-42-C5 SunX
FIXED FOCUS SPOT BEAM, NPN 20-35MM 0.5MSEC SENS ADJ. EX-43 SunX
FIXED FOCUS SPOT BEAM NPN 20-35MM 0.5M SEC SENS ADJ. CABLE 5M EX-43-C5 SunX
FIXED FOCUS SPOT BEAM NPN 20-35MM 0.5MSEC TIMER EX-43T SunX
FIXED FOCUS SPOT BEAM NPN 20-35MM 0.5M SEC TIMER CABLE 5M EX-43T-C5 SunX
FIXED FOCUS DIFFUSE BEAM NPN 10-70MM0.5MSEC SENS ADJ. EX-44 SunX
FIXED FOCUS DIFFUSE BEAM NPN 10-70MM 0.5M SEC SENS ADJ. CABLE 5M EX-44-C5 SunX
FIXED FOCUS, 27-80MM, INFRARED, NPN, 24V, VR EX4-LD50 SunX
AMP.BUILT-IN LIQUID DITECTION, 6-13MM DIA. 12-24V, NPN EX-F1 SunX
AMP.BUILT-IN LIQUID DETECTION, 6-13MM DIA. 12-24V, NPN, CABLE 5M EX-F1-C5 SunX
LIQUID LEAK SENSOR 12-24VDC NPN 5M CABLE W/ PFA MOUNTING BRACKET EX-F61-C5 SunX
LIQUID LEAK SENSOR 12-24VDC PNP W/ PFA MOUNTING BRACKET EX-F61-PN SunX
LIQUID LEAK SENSOR 12-24VDC PNP 5M CABLE W/ PFA MOUNTING BRACKET EX-F61-PN-C5 SunX
LIQUID LEAK SENSOR 12-24VDC NPN W/ PVC MOUNTING BRACKET EX-F62 SunX
LIQUID LEAK SENSOR 12-24VDC NPN 5M CABLE W/ PVC MOUNTING BRACKET EX-F62-C5 SunX
LIQUID LEAK SENSOR 12-24VDC PNP W/ PVC MOUNTING BRACKET EX-F62-PN SunX
LIQUID LEAK SENSOR 12-24VDC PNP 5M CABLE W/ PVC MOUNTING BRACKET EX-F62-PN-C5 SunX
AMP BUILT-IN LEAK SENSOR, SUS MOUNT, 12-24V, NPN EX-F71 SunX
AMP BUILT-IN LEAK SENSOR, SUS MOUNT, 12-24V, NPN, 5M CABLE EX-F71-C5 SunX
AMP BUILT-IN LEAK SENSOR, SUS MOUNT, 12-24V, PNP EX-F71-PN SunX
AMP BUILT-IN LEAK SENSOR, SUS MOUNT, 12-24V, PNP, 5M CABLE EX-F71-PN-C5 SunX
AMP BUILT-IN LEAK SENSOR, PVC MOUNT, 12-24V, NPN EX-F72 SunX
AMP BUILT-IN LEAK SENSOR, PVC MOUNT, 12-24V, NPN, 5M CABLE EX-F72-C5 SunX
AMP BUILT-IN LEAK SENSOR, PVC MOUNT, 12-24V, PNP EX-F72-PN SunX
AMP BUILT-IN LEAK SENSOR, PVC MOUNT, 12-24V, PNP, 5M CABLE EX-F72-PN-C5 SunX
SIMPLE WIRING UNIT FOR LEAK SENSOR, 2M CABLE EX-FC1 SunX
THRU-BEAM WATER DETECTION SENSORS 12-24VDC NPN EZ-11 SunX
THRU-BEAM WATER DETECTION SENSORS 12-24VDC NPN QD EZ-11-J SunX
THRU-BEAM WATER DETECTION SENSORS 12-24VDC PNP EZ-11-PN SunX
THRU-BEAM WATER DETECTION SENSORS 12-24VDC PNP QD EZ-11-PN-J SunX
FIBER BENDER (10PCS PER BOX) FB-1 SunX

 ตัวแทนจำหน่าย SunX

ขาย SunX

ละเรายังจำหน่ายสินค้าอีกมากมายหลากหลายแบรนด์  …  ไม่ว่าจะเป็น  :

ACCRETECH   ,  ADVANTEC    ,   AIHARA DENKI   ,   AMANO    ,    AMERICAN DENKI    ,   AMP    ,   ANLET    ,   ANYWIRE    ,    APEX    ,    APISTE    ,   ARROW    ,   ASAHI KEIKI    ,    B & PLUS (BALLUFF)    ,   BANDO    ,    BROTHER    ,    BUFFALO    ,    BURNDY    ,    CANON    ,    CCS    ,    CHINO    ,    CHIYODA   SEIKI    ,    CHUO SEIKI    ,    CITIZEN    ,    CKD    ,    COGNEX    ,    CONTEC    ,   CONTRINEX    ,    CONVUM    ,    COPAL    ,    COSEL    ,    COSMIC    ,    COSMO INSTRUMENTS    ,    DAICO THERMOTEC    ,    DAIDO SOLDERLESS TERMINAL    ,    DAIKIN PUMP    ,    DAITO COMMUNICATION    ,    DAIWA   DENGYO    ,    DAIWARASHI    ,    DANAHER    ,    DDK    ,    DENKEN SEIKI    ,    DENTSU    ,    DEVIL VISS    ,    DYDEN    ,    EBARA PUMP    ,    EFECTOR    ,    ELECOM    ,    EPSON    ,    ESCO    ,    ETA ELECTRIC    ,   FAR EAST MACHINE TOOL    ,    FESTO    ,    FREE BEAR    ,    FROBAL    ,    FROWELL    ,    FUJI CABLE    ,   FUJI ELECTRIC    ,    FUJI ELECTRIC INDUSTRY    ,    FUJI SEIKI    ,    FUJI TERMINAL    ,    FUJICON    ,    FUJIHENSOKUKI    ,    FUJISOKU    ,    FUJITSU    ,    FUKUDA DENKI    ,    FUSO SEIKI    ,    FUTABA    ,    FYH    ,    GIKEN INDUSTRY    ,    GONDA GOM    ,    GRAPHTEC    ,    GROUNDNDFOS    ,    HAGITEC    ,    HAKKO ELECTRIC    ,    HAMAMATSU    ,    HAMMER CASTER    ,    HASEGAWA KOGYO    ,    HATAYA    ,    HAYASHI DENKO    ,    HELLERMANN TYTON    ,    HENGSTLER    ,    HENIX    ,    HIDENHAIN    ,    HIKASA GIKEN    ,    HINODE    ,    HIOKI    ,    HIROSE ELECTRIC    ,    HIROSE VALVE    ,    HIROSUGI KEIKI    ,    HITACHI    ,    HONDA CONNECTOR    ,    HOSOYAMA NEKKI    ,    HOZAN    ,    IBS    ,    IDEC    ,    IEI    ,   IHI    ,    IKEUCHI    ,    IKO   ,    IKS SHALWIN    ,    IKURA SEIKI    ,    IMAO    ,    IMV    ,    INA    ,    INFICON    ,    INOKIN    ,    IRIE KOKEN    ,   ISHIKAWA CABLE    ,    ITO DENKI    ,    ITO KOKI    ,    IWAKI    ,    IWASAKI DENKI    ,    IZUMI SEIKI    ,    JAE    ,    JAPAN UNIX    ,    JFAS    ,    JSP    ,    JST    ,    JSW    ,    JUNKOSHA    ,    KAMEDA DENKI    ,    KAMO SEIKO    ,    KANETEC    ,    KANSAI AUTOMATION    ,   KANTO SEIKI    ,    KASUGA ELECTRIC    ,    KAWAKI MEASURING    ,    KAYODENSEN    ,    KEL    ,    KEYENCE    ,    KGS (KITAGAWA KOGYO)    ,    KHK    ,    KIKUSUI ELECTRONICS    ,    KIMDEN    ,    KITZ    ,    KOBISHI ELECTRIC    ,    KOGANEI    ,    KOIKE SANSO KOGYO    ,    KONAN ELECTRIC    ,    KONDOH SEISAKUSHO    ,    KORI SEIKI    ,    KOSHIN PUMP    ,    KOWA KASEI    ,    KOYO    ,    KRK    ,    KTM    ,    KURAMO    ,    KURASHIKI KAKO    ,    KURESHIA    ,    KURODA    ,    KYB    ,    KYOCERA    ,    KYOIKU GEAR    ,    KYOWA    ,    KYOWA ELECTRIC WIRE    ,    LAPP CABLE    ,    LINE SEIKI    ,    LITTLE FUSE    ,    LS    ,    LUBE    ,    MAC EIGHT    ,    MAKISHINKO    ,    MAKOME    ,    MARUHACHI PUMP    ,    MARUSHIN    ,    MARUYASU    ,    MATSUO    ,    MATSUSHIMA    ,    MEAN WELL    ,    MEGADYNE    ,    MERRY    ,    METROL    ,    MICRON     ,    MIDORI SOKKI     ,    MIGHTY     ,    MIKI PULLEY     ,    MITSUBISHI-TAKU     ,    MITSUBOSHI     ,    MITSUTOYO    ,    MIYACHI    ,    MIYOSHI PIJON    ,    MIYOSHI UNIVERSAL JOINT    ,    MNB    ,    MOELLER    ,    MOLEX    ,    MOOG    ,    MTS    ,    MTT    ,    MUSASHI ENGINEERING    ,    MUTOH    ,    NAGANO KEIKI    ,    NANAHOSHI    ,    NBK    ,    NEC    ,    NEC TOKIN    ,   NEW ERA    ,    NICHIFU    ,    NIDEC    ,    NIHON ASCO    ,    NIHON DENSEN    ,    NIHON DENSOKU    ,    NIHON INTER    ,    NIKKEN    ,    NIKKI DENSO    ,    NILE    ,    NIPPON CHEMI-CON    ,    NIPPON VALVE CONTROLS    ,    NIPRON    ,    NIRECO    ,    NISSEI    ,    NITTA MOORE    ,    NITTO KOGYO    ,    NITTO KOKI    ,    NKE    ,    NKK SWITCH (NIKKAI)     ,    NOHKEN    ,    NOK    ,    NSD    ,    NSK    ,    NTN    ,    NUNOME ELECTRIC    ,    OGURA CLUTCH    ,    OHM ELECTRIC    ,    OJIDEN    ,    OKAYA    ,    OMRON    ,    ONOSOKKI    ,    OPTEX    ,    ORIENTAL  MOTOR  ,    ORION    ,    OSADA    ,    OSAKI DENGYOSHA    ,    OSG    ,    OSHINO    ,    OTSUKA OPTICS    ,    PANASONIC    ,    PARKER    ,    PASCAL    ,    PATLITE    ,    PISCO    ,    POVAL    ,    RANSBURG    ,    RIGAL JOINT    ,    RIKEN KEIKI    ,    RIKO (TOKYO RIKOSHA)    ,    RION    ,    RITTAL    ,    RKC    ,    ROSS    ,    ROYAL ELECTRIC    ,    ROZAI    ,    SAGINOMIYA    ,    SAKAE TSUSHIN    ,    SAKAGAMI    ,    SAKAI    ,    SAKAZUME    ,    SAKUSHIN    ,    SANPEI    ,    SANREX    ,    SANRYUSHA    ,    SANWA SUPPLY    ,    SANYO    ,    SATO PARTS    ,      SCHNEIDER    ,    SEIKO C & E    ,    SEIWA    ,    SEKISUI CHEMICAL    ,    SENTEC    ,    SHARP    ,    SHIBAURA    ,    SHIGUMA    ,    SHIMADEN    ,    SHINDENGEN    ,    SHINETSU    ,    SHINKO ELECTRIC    ,    SHINKO-TECHOS    ,    SHINOHARA ELECTRIC    ,    SHINPO    ,    SHOWA DENKI    ,    SHOWA GIKEN   KOGYO    ,    SICK    ,    SINFONIA TECHNOLOGY    ,    SKF    ,    SMC    ,    SONY    ,    SOSHIN    ,    SSD    ,    STAR SEIKI    ,    SUMITOMO    ,    SUMITOMO3M    ,   SUMTAK    ,    SUNAO    ,    SUNMULON    ,    SUNTES    ,    SUNX    ,    SURUGA SEIKI    ,    SUS    ,    SWALLOW    ,    TACMINA    ,    TAIYO    ,    TAIYO CABLE    ,    TAJIMI    ,    TAKACHI    ,    TAKAMITSU    ,    TAKENAKA OPTNIC    ,     TAKEX   ,   TAKENAKA   ,   SEEKA    ,    TAKIGEN    ,    TAKUWA    ,    TAMAGAWA SEIKI    ,    TDK LAMBDA    ,    TEMPEARL    ,    TERARU KURITA    ,    TERARU TAKU    ,    TERASAKI    ,    THK    ,    TIGERS POLLIMER    ,    TOA    ,    TOCOS    ,    TODENSHA    ,   TOGAWA HOSE    ,    TOHO DENZAI    ,    TOKIMEC    ,    TOKIN    ,    TOKYO KEISOU    ,    TOSHIBA    ,    TOTAKU    ,    TOTYOGIKEN    ,    TOYO DENKI    ,    TOYOOKI    ,    TOYOZUMI    ,    TSUBAKI    ,   TSURUGA    ,    TSURUMI PUMP    ,    UCHIMURA    ,    UEDA SEISAKUSHO    ,   UNIPULSE    ,    URD    ,    URYU    ,    USHIO    ,    WAGO    ,    WATANABE    ,    WIRE AUTOMATIC DEVICE    ,    YAMADA    ,    YAMAMOTO ELECTRIC    ,    YAMATAKE (azbil)    ,    YASKAWA    ,   YOKOGAWA    ,    YOKOYAMA KASEI    ,    YOSHIDA ELECTRIC    ,    YOSHITAKE    ,    YUKEN    ,    ZERUST   …  เป็นต้น  …

 

 

 

ริหารงานและให้บริการโดย  ทีมวิศวกรอาชีพ  ครับผม  

ติดต่อ คุณอ้น
ทรศัพท์  098-2467624  หรือ   089-6086450
E-mail :  thebest.td9@gmail.com

Line iD : @630uzttz

 

บริษัท เดอะเบสท์เทรดเดอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

 

The best trader and service Co.,Ltd
25/18 Moo 5 , T.Ban Puek , Muang Chonburi, Chonburi Province 20130

  5