เราจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ Takigen ” ทุกรุ่น , ทุกแบบ , ทุกชนิด ” …

Takigen logo85807d0ea27606b963ed4e6dcf430b33  cc6a2ff8f7e3f415
cfbdc15a7c60f4d4bb197c6307ccd3e3
cae0adbd483dc797cdedb7f94d589c80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Part Name  ( ชื่อสินค้า ) Model Code  ( รุ่น ) Maker  ( ผู้ผลิต )
ADJUSTER KC-280-0-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-NG-79-D-UL Takigen
ADJUSTER KC-280-0-EP-UL Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
LEVET ADJUSTER KC-275-B-1 Takigen
BUTT HINGES B-1028-1 Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
STOPPER PLATE AC-25-R-3 Takigen
STOPPER PLATE AC-25-R-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
GROMMET C-30-SG-20A Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
KNOB A-1068-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
PLUG CP-30-HP-7 Takigen
PLUG CP-30-HP-11 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
CASTER K50-100 Takigen
BRACKET TOURQE HINGE B-1109-3 Takigen
GRIP AP-197-1-2 Ivory Takigen
CASTER K50-100 Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
GRIP AP-197-1-2 Ivory Takigen
BRACKET TOURQE HINGE B-1109-3 Takigen
HINGE B-1047-3 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Stopper K-900A Takigen
LEG C-30-RK18 Takigen
Round Bar Pull A-1075-7 Takigen
Hinge B-1027-10 Takigen
RUBBER LEG C-30-RK-20-EP-UL Takigen
LEG C-30-RK18 Takigen
ADJUSTER KC-280-0-EP-UL Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Handle A-160-A-3-1 Takigen
GRIP A-1075-5 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
CASTER K-100HBG-50-R Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
CASTER K-500-100 Takigen
CASTER K-50S-100 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
MAGNETIC CATCHES C-54-2 Takigen
Handle A-160-A-3-1 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
LEG C-30-RK18 Takigen
RUBBER LEG C-30-RK-20-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
GROMMET C-30-SG-16A-EP-UL Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
KNOB A-1068-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
KNOB A-1068-1 Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
MAGNET CATCHER C-56-B-4 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
KNOB A-1068-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
GRIP A-1191N-2-B Takigen
KNUREING A-40-13 Takigen
KNUREING A-40-13 Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-2 Takigen
MAGNET CATCHER C-92-2 Takigen
EMBEDDED PULL AP-197-1-1 Black Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-9 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
CASTER K50-100 Takigen
GRIP A-1046-3 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
KNOB A-1042-B6 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
KNOB A-1042-B6 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
ADJUSTER KC-275-A-2 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
PULL A-1076-2 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
HINGE B-1078-2 Takigen
CASTER K-540S-65-NRB Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
HINGE B-1047-2 Takigen
HINGE B-41-3 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
HINGE B-41-3 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
MAGNET CATCHER C-73 Takigen
HINGE B-41-3 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
LEVET ADJUSTER KC-275-B-1 Takigen
BUTT HINGES B-1028-1 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
GRIP A-2 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
GROMMET C-30-SG-16A-EP-UL Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
GROMMET C-30-SG-34A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-42A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
HINGE B-41-3 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-41-3 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
HINGE B-41-3 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-2 Takigen
GROMMET C-30-SG-26A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-34A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-34A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-34A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-42A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-34A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-42A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-26A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-26A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-26A-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
GROMMET C-30-SG-34A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-34A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
HINGE B-27-6 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
CASTER K-413S-75-N Takigen
CASTER K-420SR-75-N Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
HINGE B-1059-4 Takigen
GRIP A-183-2 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-34A-EP-UL Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
CASTER K-300HJ-50 Takigen
CASTER K-300HK-50 Takigen
GRIP A-2 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
Stopper K-900A Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
PLUG CP-30-HP-13 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
GRIP A-2 Takigen
PULL A-1076-1 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
CASTER K-415EA-65-N Takigen
CASTER K-415EA-65-N Takigen
CASTER K-415EA-65-N Takigen
CASTER K-415EA-65-N Takigen
HINGE B-1065-3-L Takigen
HINGE B-1065-3-L Takigen
HINGE B-1065-3-L Takigen
HINGE B-1065-3-L Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-6H Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
CASTER K420R-75-N Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
HINGE B-27-6 Takigen
GRIP A-1075-4 Takigen
CASTER K-420R-75-N Takigen
CASTER K-420R-75-N Takigen
BALL CATCHES C-590N Takigen
GRIP AP-829-2 Takigen
ADJUSTER KC-1275-B-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
GROMMET C-30-SG-16A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-16A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-16A-EP-UL Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
HINGE B-1100-3 Takigen
Door Clip C1023-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
FLUSH SWING HANDLE A-481N-4-1 Takigen
HINGE B-1078-11 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Hing A490-3 Takigen
Hing A490-3 Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
HINGE B-27-6 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-4 Takigen
SLIDE RAIL K-350-20 Takigen
LEG C-30-RK18 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
GROMMET C-30-SG-16A-EP-UL Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-4 Takigen
SLIDE RAIL K-350-20 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
MAGNET CATCHER C-73 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
GROMMET C-30-SG-16A-EP-UL Takigen
Door Clip C1023-1 Takigen
HINGE B-1100-3 Takigen
GROMMET C-30-SG-16A-EP-UL Takigen
Door Clip C1023-1 Takigen
HINGE B-1100-3 Takigen
GROMMET C-30-SG-16A-EP-UL Takigen
Door Clip C1023-1 Takigen
HINGE B-1100-3 Takigen
GROMMET C-30-SG-16A-EP-UL Takigen
Door Clip C1023-1 Takigen
HINGE B-1100-3 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
MAGNET CATCHER C-100-A-2 Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3(4-φ7) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
DOOR LOCK A-481-N-4-1 Takigen
DOOR LOCK A-481-N-4-1 Takigen
DOOR LOCK A-481-N-4-1 Takigen
DOOR LOCK A-481-N-4-1 Takigen
DOOR LOCK A-481-N-4-1 Takigen
DOOR LOCK A-481-N-4-1 Takigen
GRIP A-2 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
HINGE B-1078-2 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-2 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
GROMMET C-30-SG-16A-EP-UL Takigen
SNAP FASTENERS C-145-2 Takigen
SNAP FASTENERS C-145-2 Takigen
SNAP FASTENERS C-145-2 Takigen
SNAP FASTENERS C-145-2 Takigen
HANDLE A-1076-1 M5 Takigen
HANDLE A-1076-1 M5 Takigen
Round Bar Pull A-1075-7 Takigen
Hinge B-1027-10 Takigen
SHACKLES B-1111-3 Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
STOPPER PLATE AC-25-R-3 Takigen
STOPPER PLATE AC-25-R-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1229 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
CASTER K-540S-65-NRB Takigen
ADJUSTER KC-275-A-2 Takigen
Flat Handles with push button A-160-A2-1 Takigen
HINGE B-1078-3 (4-DIAMETER 7) Takigen
HINGE B-1078-3 (4-DIAMETER 7) Takigen
Door Clip C1023-1 Takigen
HINGE B-1100-3 Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
Catch C-1244-3 Takigen
MAGNET CATCHER C-100-A-2 Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
GROMMET C-30-SG-24A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-2 Takigen
PLUG CP-30-HP-13 Takigen
PLUG CP-30-HP-16 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
Handle A-130-3-1 Takigen
Tube Round Hinge Pins B-1097-1 Takigen
Ceiling Packing C-300-EG-5-10 Takigen
HINGE B-1078-12 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
GROMMETS C-30-SG20A-EP-UL Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
BRACKET B-135-5 Takigen
PACKING C-300-CR-3-20 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-5 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Gas spring B-461-1-1 Takigen
FREE JOINT B-461-A-1 Takigen
HINGE B-100-6 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
GROMMET C-30-SG-20x60A-EP-UL Takigen
Key Lock A-140-1-1 (Waterproof type) Takigen
ADJUSTER KC-275-A-1 Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
ADJUSTER KC-275-A-1 Takigen
HANDLE A-481N-5-1 Takigen
STOPPER AC-25-E-4 Takigen
ROD AC-25-R-2 Takigen
HANDLE A-481N-5-1 Takigen
STOPPER AC-25-E-4 Takigen
ROD AC-25-R-2 Takigen
HANDLE A-481N-5-1 Takigen
STOPPER AC-25-E-4 Takigen
ROD AC-25-R-2 Takigen
HANDLE A-481N-5-1 Takigen
STOPPER AC-25-E-4 Takigen
ROD AC-25-R-2 Takigen
ADJUSTER KC-275-A-1 Takigen
ADJUSTER KC-275-A-1 Takigen
GROMMET CP-300-BW-1 Takigen
STAY B-1571-1 Takigen
STAINLESS CHAIN B-1126-φ2.5(2m) Takigen
ADJUSTER KC-275-A-1 Takigen
ADJUSTER KC-275-A-1 Takigen
ADJUSTER KC-275-A-1 Takigen
MAGNET CATCHER C-100-A-2 Takigen
ADJUSTER KC-275-A-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
ADJUSTER KC-1275-B-2 Takigen
ADJUSTER KC-1275-B-2 Takigen
HINGE B-1078-5 Takigen
STAY B-1460-3 Takigen
HINGE B-1078-5 Takigen
STAY B-1460-3 Takigen
Handles A-20-3 Takigen
STAINLESS CHAIN B-1126-φ2.5(2m) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
LEG C-30-RK18 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-B-9 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-B-9 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
STAINLESS CHAIN B-1126-φ2.5(2m) Takigen
STAINLESS CHAIN B-1126-φ2.5(2m) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
CASTER K-1300HJ-65 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
GROMMET C30-SG 30A Takigen
GROMMET C30-SG 22A Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HINGE B-27-6 Takigen
HINGE B-27-6 Takigen
HINGE B-27-6 Takigen
HINGE B-27-6 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
ROD AC-25-R-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Handle A-160-A-3-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
SQUARE-SHAPED PULLS A-173-3 Takigen
ROD AC-25-R-2 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
ROD AC-25-R-2 Takigen
ADJUSTER KC-275-A-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
ADJUSTER KC-275-A-2 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-481N-5-1 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-490-3-TAK60 Takigen
HANDLE A-490-3-TAK60 Takigen
ROD AC-25-R-2 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CASTER K-420SR-65-N Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HINGE B-41-3 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HINGE B-1064-2 Takigen
HINGE B-102-6 Takigen
CASTER K-420SR-65-N Takigen
EARTH TERMINALS C-209-35 Takigen
EARTG BOLT C-209CS-M10x16 Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
HANDLE A-1076-1M5 Takigen
SHACKLES B-1111-3 Takigen
HANDLE A-1076-1M5 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
Handle A-160-A-3-1 Takigen
ROD AC-25-R-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
BUTT HINGES B-1028-1 Takigen
BUTT HINGES B-1028-1 Takigen
LEVET ADJUSTER KC-275-B-1 Takigen
LEVET ADJUSTER KC-275-B-1 Takigen
DOOR LOCK C-1327-3 Takigen
DOOR LOCK C-1327-3 Takigen
GROMMET C-30-SG-26A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-26A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
PLUG CP-30-HP-2 Takigen
CASTER K-420R-50-R Takigen
CASTER K-420G-50-R Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
Ball caster K-142-5S Takigen
HING B-1078-3(4-DIAMETER 7) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-4 Takigen
SLIDE RAIL K-350-20 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-4 Takigen
SLIDE RAIL K-350-20 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
CASTER K-420G-50-R Takigen
CASTER K-420R-50-R Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
HING B-1078-3(4-DIAMETER 7) Takigen
CASTER K-100HBG-50-R Takigen
CASTER K-600HBR-50-R Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-9 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
CASTER K-420G-50-R Takigen
CASTER K-420R-50-R Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
CASTER K-100HBG-50-R Takigen
CASTER K-600HBR-50-R Takigen
CASTER K-100HBG-50-R Takigen
CASTER K-600HBR-50-R Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
HING B-1078-3(4-DIAMETER 7) Takigen
Fastner C-1023-2 Takigen
CASTER K-100HBG-50-R Takigen
CASTER K-600HBR-50-R Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
BALL CATCHELS C-1090-1 Takigen
HANDLE A-1076-1M5 Takigen
CASTER K-611J-65-N Takigen
Fastner C-1023-2 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
ROUND BAR PULL A-1042C-6 Takigen
WASHER A-1042-W-DIAMETER9 Takigen
Fastner C-1023-2 Takigen
PACKING FC-779-7-2(CODE:901205) Takigen
SOLENOID LOCK LE-30-11 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
MAGNETIC CATCHES C-54-2 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-4 Takigen
SLIDE RAIL K-350-20 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
CASTER K-420G-50-R Takigen
CASTER K-420R-50-R Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
HINGE B-1047-3 Takigen
LEG C-30-RK18 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
STAY B-38-3-L Takigen
STAY B-38-3-L Takigen
STAY B-38-3-R Takigen
STAY B-38-3-R Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
CATCH CLIP C-7-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-F-5 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-F-5 Takigen
HINGE B-1027-11 Takigen
HINGE B-1224 Takigen
GRIP A-1075-4 Takigen
SQUARE-SHAPED PULLS A-173-3 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
HANDLE AP-2-BLACK Takigen
HANDLE AP-2-BLACK Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
GROMMET C-30-SG-34A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-36A-EP-UL Takigen
ADJUSTABLE FASTENERS C-1222N Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
HINGE B-1078-15 Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
CASTER K-300HJ-50 Takigen
CASTER K-420SR-75-N Takigen
GRIP A-2 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
Catch C-1244-3 Takigen
LEG C-30-RK18 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
RUBBER LEG C-30-RK-20-EP-UL Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
Ball catches C-90-0 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
SOLENOID LOCK LE-30-11 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
Door lock A-150-1-1 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
PACKING FC-779-7-2(CODE:901205) Takigen
LEG C-30-RK18 Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
ROD AC-25-R-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-1 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Handle A-160-A-3-1 Takigen
GROMMET C-30-SG-50A Takigen
Handle A-160-A-3-1 Takigen
Handle A-160-A-3-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
Door Clip C1023-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
GROMMET C-30-SG-16A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
GRIP A-42-A-5 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
HINGE B-41-3 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE BP-879-1H Takigen
HINGE BP-879-1-L-5K Takigen
HINGE BP-879-1-R-5K Takigen
HINGE BP-879-1-R-0K Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
SNAP FASTENER C-1012-1-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
GRIP A-2 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-481N-5-1 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
SLIDE RAIL KC-1261-S-16 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
GRIP A-1191N-3-B Takigen
HINGE B-1046-2 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
CASTER K-420R-75-N Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Handle A-160-A-3-1 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Handle A-160-A-3-1 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
GRIP UWANSZ10-200-27-S Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
GRIP A-2 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
GRIP A-2 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Handle A-160-A-3-1 Takigen
HINGE B-1048-1 Takigen
SNAP FASTENERS C-145-2 Takigen
CASTER K-415EA-65-N Takigen
HINGE B-1078-11 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE AP-3-1-Black Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1042-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
ROD AC-25-R-2 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
GRIP A-2 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
GRIP A-2 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
GRIP A-2 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
CASTER K-300HJ-50 Takigen
CASTER K-300HK-50 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
DOOR LOCK A-161-3 Takigen
HINGE B-1042-3 Takigen
HANDLE AP-3-1-Black Takigen
ROD AC-25-R-2 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HINGE B-1046-2 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
PULL A-1076-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
Fastner C-1023-2 Takigen
Fastner C-1023-2 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
CASTER K-415EA-65-N Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-8 Takigen
SLIDE RAIL KC-359-25 Takigen
HINGE B-1078-13 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
RUBBER C-31-6-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1042-3 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
KNOB AP-38-1-BLACK Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
HINGES BP-106A-1-White Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
Cushion Rubber C-30-CS-8-EP-UL Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
PULLS AP-3-1-IVORY Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
PLUG CP-30-HP-10 Takigen
PLUG CP-30-HP-13 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
GROMMET C-30-SG-20A Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-8 Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
LEG C-30-RK18 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
CASTER K-540S-65-NRB Takigen
ADJUSTER KC-275-A-2 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
ROD AC-25-R-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
DOOR LOCK C-1327-3 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-8 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HINGE B-202-0 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
Slide Bolts C-247-3 Takigen
GRIP A-1075-5 Takigen
SLIDE RAIL KC-284-30 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Hinge B-1027-10 Takigen
BUTT HINGES B-1028-1 Takigen
MAGNETIC CATCHES C-54-2 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HINGE B-202-0 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
Push catch C-71 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
Slide Bolts C-247-3 Takigen
HANDLE FA-1114-3R Takigen
HANDLE FA-1114-3L Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
Catch C-1244-3 Takigen
HINGE B-1209-2 Takigen
MAGNETIC CATCH C-56-B-2 Takigen
HINGE B-1046-2 Takigen
MAGNETIC CATCH C-56-B-2 Takigen
MAGNETIC CATCH C-56-B-2 Takigen
MAGNET CATCHER C-56-B-4 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
SNAP FASTENERS C-145-2 Takigen
SNAP FASTENERS C-145-2 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-4 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-4 Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
CASTER K-413S-75-N Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
CASTER K-413S-75-N Takigen
CASTER K-413S-75-N Takigen
CASTER K-420SR-75-N Takigen
CASTER K-420SR-75-N Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
HANDLE A-3-1 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-4 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
HINGE B-202-0 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
HINGE B-27-6 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
KNOB A-1038 Takigen
Fastner C-1023-2 Takigen
SLIDE RAIL KC-283-20 Takigen
Fastner C-1023-2 Takigen
SLIDE RAIL KC-283-20 Takigen
SLIDE PACK KC-284-14 Takigen
Handle A-160-A-3-1 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
HINGE B-201-3 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
Handle A-160-A-3-1 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
HINGE B-1078-5 Takigen
HINGE B-202-1 Takigen
HINGE B-27-6 Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
MAGNET CATCHER C-92-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
GRIP A-5-2 Takigen
Rotary damper B-876-3-L Takigen
Rotary damper B-876-3-L Takigen
Rotary damper B-876-3-L Takigen
Rotary damper B-876-3-R Takigen
Rotary damper B-876-3-R Takigen
Rotary damper B-876-3-R Takigen
ADJUSTER KC-275-A-2 Takigen
ADJUSTER KC-275-A-2 Takigen
ADJUSTER KC-275-A-2 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
CASTER K-420G-50-R Takigen
CASTER K-420R-50-R Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
SLIDE RAIL K-350-20 Takigen
SLIDE RAIL K-350-20 Takigen
PLUG CP-30-HP-11 Black Takigen
GROMMET C-30-SG-38A Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
GRIP AP-183-2-Ivory Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE FA-118-2 Takigen
HANDLE FA-118-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HINGE B-202-0 Takigen
CASTER K-540S-65-NRB Takigen
ADJUSTER KC-275-A-2 Takigen
GROMMET C-30-SG-50A Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
BUTT HINGES B-1028-1 Takigen
MAGNETIC CATCHES C-54-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE FA-118-2 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-8 Takigen
HINGE B-1100-4 Takigen
HINGE B-100-4 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
SNAP FASTENERS C-21-1 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
STANDARD TYPE BUTT HINGE B-1027-14 Takigen
HANDLE A-1042-C-6 Takigen
HINGE B-202-0 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
PULL AP-2 Ivory Takigen
HINGE B-1078-12 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
GRIP A-2 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
SNAP FASTENERS C-145-2 Takigen
HINGE B-1048-1 Takigen
CASTER K-415EA-65-N Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
CASTER K-415EA-65-N Takigen
PLUG CP-30-HP-11 Black Takigen
HANDLE A-1042-C-6 Takigen
HINGE B-1078-2 Takigen
HANDLE A-1042-C-6 Takigen
HANDLE A-1042-C-6 Takigen
SNAP C-1145-2 Takigen
GRIP A-1191N-3-B Takigen
Handle A-160-A-3-1 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
CASTER K-540S-65-NRB Takigen
CASTER K-540S-65-NRB Takigen
CASTER K-540S-65-NRB Takigen
ADJUSTER KC-275-A-2 Takigen
ADJUSTER KC-275-A-2 Takigen
ADJUSTER KC-275-A-2 Takigen
HANDLE A-161-2 Takigen
MAGNET CATCHER C-92-2 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-14 Takigen
HINGE B-1078-14 Takigen
HINGE B-1078-14 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-8 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
RUBBER C-31-6-EP-UL Takigen
ADJUSTER KC-275-A-2 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
GROMMET C-30-SG-20A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-20A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-20A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-20A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-28A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-28A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-28A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-28A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
HINGE B-1046-2 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
Handle A-160-A-3-1 Takigen
HINGE B-1078-15 Takigen
HANDLE A-1042-C-6 Takigen
HANDLE A-1042-C-6 Takigen
HANDLE A-1042-C-6 Takigen
PULL AP-2 Ivory Takigen
HINGE B-1078-12 Takigen
HINGE B-1078-12 Takigen
PULL AP-2 Ivory Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HINGE B-1078-2 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
Door lock A-150-1-1 Takigen
HINGE B-1078-15 Takigen
GRIP A-2 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
CASTER K-415EA-65-N Takigen
CASTER K-415EA-65-N Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
GRIP A-2 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
GRIP A-1191N-3-B Takigen
HINGE B-1048-1 Takigen
SNAP FASTENERS C-145-2 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
LEVET ADJUSTER KC-275-B-1 Takigen
BUTT HINGES B-1028-1 Takigen
Push catch C-71 Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
MAGNET CATCHER C-158-4 Takigen
GRIP A-562 Takigen
CASTER K-54 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
Handle FA-1919-2 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-8 Takigen
Handle A-165-2 Takigen
Handle A-165-2 Takigen
PULL AP-2 Ivory Takigen
KNOB AP-38-1-BLACK Takigen
BUTT HINGES B-1028-1 Takigen
BUTT HINGES B-1028-1 Takigen
HINGE B-1078-12 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
SLIDE RAIL KC-1252-24 Takigen
Handle A-165-2 Takigen
BUTT HINGES B-1028-1 Takigen
Handle A-165-2 Takigen
BUTT HINGES B-1028-1 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
LEVEL ADJUSTERS KC-1275-A-2 Takigen
HINGE B-1078-2 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
One touch fasteners C-87-2-R Takigen
One touch fasteners C-87-2-R Takigen
One touch fasteners C-87-2-R Takigen
One touch fasteners C-87-2-R Takigen
One touch fasteners C-87-2-R Takigen
One touch fasteners C-87-2-R Takigen
One touch fasteners C-87-2-R Takigen
LEVEL ADJUSTERS KC-1275-A-2 Takigen
LEVEL ADJUSTERS KC-1275-A-2 Takigen
GROMMET C-30-SG-42A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-42A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-42A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-42A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-42A-EP-UL Takigen
HANDLE A-1042-C-6 Takigen
HANDLE A-1042-C-6 Takigen
HINGE C-1129 Takigen
HINGE B-27-5 Takigen
GROMMET C-30-SG-50A Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-8 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-8 Takigen
HANDLE A-1042-C-6 Takigen
HANDLE A-1042-C-6 Takigen
HINGE B-1078-2 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
ROD (DAI 6mm) AC-1025-R-3 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
GROMMET C-30-SG-20A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-28A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-20A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-28A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-20A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-28A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
HINGE B-41-3 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
CASTER K-54 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
GROMMET C-30-SG-30A-EP-UL Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HINGE B-1078-2 Takigen
HANDLE A-1042-C-6 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
HINGE B-1078-2 Takigen
HANDLE A-1042-C-6 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HINGE B-1078-14 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
ROD (DAI 6mm) AC-1025-R-3 Takigen
DOOR LOCK C-1327-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
PULL AP-2 Ivory Takigen
HINGE B-1078-12 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
GRIP A-1191N-1-B Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
ROD (DAI 6mm) AC-1025-R-3 Takigen
ROD (DAI 6mm) AC-1025-R-3 Takigen
ROD (DAI 6mm) AC-1025-R-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
CASTER K-420R-75-N Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
Catch C-1244-3 Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
HANDLE FA-118-2 Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
CASTER K-413S-75-N Takigen
CASTER K-413S-75-N Takigen
CASTER K-413S-75-N Takigen
GROMMET C-30-SG-42A-EP-UL Takigen
GROMMET C-30-SG-42A-EP-UL Takigen
GRIP A-1075-4 Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
CASTER K-420SR-75-N Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
CASTER K-420SR-75-N Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-4 Takigen
GRIP AP-183-2-Ivory Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-4 Takigen
SLIDE RAIL K-350-20 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-4 Takigen
SLIDE RAIL K-350-20 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
Roller catches C-96-1 Takigen
Roller catches C-96-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
MAGNET SWITCH LE-131-1 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
ROD (DAI 6mm) AC-1025-R-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-27-6 Takigen
HINGE B-27-6 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
GROMMET C-30-SG-22A-EP-UL Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
Door Clip C1023-1 Takigen
HINGE B-1078-2 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
GRIP A-2 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GROMMET C-30-SG-50A Takigen
GROMMET C-30-SG-50A-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
SPRING CATCHES C-526 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
MAGNET C-1532 Takigen
HINGE B-101-1 Takigen
CASTER K-420G-50-R Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
CASTER K-420R-50-R Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Gas Damper B-461-1-5 Takigen
GRIP A-75-1-3 Takigen
SLIDE BOLTS C-1247-3 Takigen
SLIDE BOLTS C-1247-3 Takigen
SLIDE BOLTS C-1247-3 Takigen
GRIP AP-194-2-Yellow Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
HINGE B-1078-12 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
ROD AC-25-RW-6-1200 Takigen
ROD AC-25-RW-6-1200 Takigen
ROD AC-25-RW-6-1200 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
RUBBER FEET C-31-5-EP-UL Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
HINGE B-1046-3 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
Door lock A-150-1-1 Takigen
HANDLE A-160-A-2-1 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
ROD (DAI 6mm) AC-1025-R-3 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
LEG C-30-RK18 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
CATCH CLIP C-7-2 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
HANDLE AP-3-1-Black Takigen
CASTER K-413S-65-N Takigen
CASTER K-420SR-65-N Takigen
CASTER K-420R-38-N Takigen
CASTER K-420G-38-N Takigen
ADJUST BOLT KC-275-B-11 Takigen
ADJUST BOLT KC-275-B-11 Takigen
GROMMET C-30-SG-30A Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
DOOR LOCK A-481-F-5-1-TAK60 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GRIP A-1075-6 Takigen
GROMMET C-30-SG-20A Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-8 Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-78-A-11 Takigen
GRIP A-1191N-3-B Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-4 Takigen
Handle A-1042-C-5 Takigen
ROUND BAR PULL A-1042-C-4 Takigen
HINGE B-1078-1 Takigen
SLIDE BOLTS C-1247-3 Takigen
Handle A-165-2 Takigen
Hinge B-47-2 Takigen
CATCH BALL C-90-1 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
SLIDE RAIL K-350-20 Takigen
SLIDE RAIL K-350-20 Takigen
HANDLE A-1076-1(M5) Takigen
HINGE B-1078-3 Takigen
Magnet catch C-54-1 Takigen
HINGE B-202-2 Takigen
SLIDE RAIL KC-359-25 Takigen
RUBBER C-31-6-EP-UL Takigen
BALL CASTERS K-142-8Y Takigen
SLIT LOCKS C-550-A-1 Takigen
SLIT LOCKS C-550-A-1 Takigen
SLIT LOCKS C-550-A-1 Takigen
SLIT LOCKS C-550-A-1 Takigen
SLIT LOCKS C-550-A-1 Takigen
SLIT LOCKS C-550-A-1 Takigen
SLIT LOCKS C-550-A-1 Takigen
SLIT LOCKS C-550-A-1 Takigen
SLIT LOCKS C-550-A-1 Takigen

 

Name Model Maker
DOOR LOCK CONTROLLER ERC 130029-1 TAKIGEN
COVER SNAP FASTENERS STAINLESS C1148-1 TAKIGEN
MAGNETIC CATCH 20375 C-100B-2 TAKIGEN
LOCK HANDLE ZINC ALLOY CHROME A-147-1 TAKIGEN
INTERLOCK SWITCHES LE16A8506 TAKIGEN
HANDLE EMBEDDED PULL BLACK AP-183-2-BLACK TAKIGEN
GAS DAMPER 80MM STROKE 199-279MM LENGTH B-461-1-5 TAKIGEN
MODULE AP1792 TAKIGEN
HINGE B2027 TAKIGEN
DOOR LOCK WATERPROOF A-490-1 TAKIGEN
DOOR HANDLE AUTO-LOCK A-480-A-1 TAKIGEN
DAMPER B46113 TAKIGEN
HINGE B11461 TAKIGEN
KEY FOR DOOR HANDLE 1PAIR 200 TAKIGEN
SOLENOID LOCKOUT 24VDC LE-33-11 TAKIGEN
MEASURE DEVICE A10101 TAKIGEN

 ตัวแทนจำหน่าย Takigen

ขาย Takigen

ละเรายังจำหน่ายสินค้าอีกมากมายหลากหลายแบรนด์  …  ไม่ว่าจะเป็น  :

ACCRETECH   ,  ADVANTEC    ,   AIHARA DENKI   ,   AMANO    ,    AMERICAN DENKI    ,   AMP    ,   ANLET    ,   ANYWIRE    ,    APEX    ,    APISTE    ,   ARROW    ,   ASAHI KEIKI    ,    B & PLUS (BALLUFF)    ,   BANDO    ,    BROTHER    ,    BUFFALO    ,    BURNDY    ,    CANON    ,    CCS    ,    CHINO    ,    CHIYODA   SEIKI    ,    CHUO SEIKI    ,    CITIZEN    ,    CKD    ,    COGNEX    ,    CONTEC    ,   CONTRINEX    ,    CONVUM    ,    COPAL    ,    COSEL    ,    COSMIC    ,    COSMO INSTRUMENTS    ,    DAICO THERMOTEC    ,    DAIDO SOLDERLESS TERMINAL    ,    DAIKIN PUMP    ,    DAITO COMMUNICATION    ,    DAIWA   DENGYO    ,    DAIWARASHI    ,    DANAHER    ,    DDK    ,    DENKEN SEIKI    ,    DENTSU    ,    DEVIL VISS    ,    DYDEN    ,    EBARA PUMP    ,    EFECTOR    ,    ELECOM    ,    EPSON    ,    ESCO    ,    ETA ELECTRIC    ,   FAR EAST MACHINE TOOL    ,    FESTO    ,    FREE BEAR    ,    FROBAL    ,    FROWELL    ,    FUJI CABLE    ,   FUJI ELECTRIC    ,    FUJI ELECTRIC INDUSTRY    ,    FUJI SEIKI    ,    FUJI TERMINAL    ,    FUJICON    ,    FUJIHENSOKUKI    ,    FUJISOKU    ,    FUJITSU    ,    FUKUDA DENKI    ,    FUSO SEIKI    ,    FUTABA    ,    FYH    ,    GIKEN INDUSTRY    ,    GONDA GOM    ,    GRAPHTEC    ,    GROUNDNDFOS    ,    HAGITEC    ,    HAKKO ELECTRIC    ,    HAMAMATSU    ,    HAMMER CASTER    ,    HASEGAWA KOGYO    ,    HATAYA    ,    HAYASHI DENKO    ,    HELLERMANN TYTON    ,    HENGSTLER    ,    HENIX    ,    HIDENHAIN    ,    HIKASA GIKEN    ,    HINODE    ,    HIOKI    ,    HIROSE ELECTRIC    ,    HIROSE VALVE    ,    HIROSUGI KEIKI    ,    HITACHI    ,    HONDA CONNECTOR    ,    HOSOYAMA NEKKI    ,    HOZAN    ,    IBS    ,    IDEC    ,    IEI    ,   IHI    ,    IKEUCHI    ,    IKO   ,    IKS SHALWIN    ,    IKURA SEIKI    ,    IMAO    ,    IMV    ,    INA    ,    INFICON    ,    INOKIN    ,    IRIE KOKEN    ,   ISHIKAWA CABLE    ,    ITO DENKI    ,    ITO KOKI    ,    IWAKI    ,    IWASAKI DENKI    ,    IZUMI SEIKI    ,    JAE    ,    JAPAN UNIX    ,    JFAS    ,    JSP    ,    JST    ,    JSW    ,    JUNKOSHA    ,    KAMEDA DENKI    ,    KAMO SEIKO    ,    KANETEC    ,    KANSAI AUTOMATION    ,   KANTO SEIKI    ,    KASUGA ELECTRIC    ,    KAWAKI MEASURING    ,    KAYODENSEN    ,    KEL    ,    KEYENCE    ,    KGS (KITAGAWA KOGYO)    ,    KHK    ,    KIKUSUI ELECTRONICS    ,    KIMDEN    ,    KITZ    ,    KOBISHI ELECTRIC    ,    KOGANEI    ,    KOIKE SANSO KOGYO    ,    KONAN ELECTRIC    ,    KONDOH SEISAKUSHO    ,    KORI SEIKI    ,    KOSHIN PUMP    ,    KOWA KASEI    ,    KOYO    ,    KRK    ,    KTM    ,    KURAMO    ,    KURASHIKI KAKO    ,    KURESHIA    ,    KURODA    ,    KYB    ,    KYOCERA    ,    KYOIKU GEAR    ,    KYOWA    ,    KYOWA ELECTRIC WIRE    ,    LAPP CABLE    ,    LINE SEIKI    ,    LITTLE FUSE    ,    LS    ,    LUBE    ,    MAC EIGHT    ,    MAKISHINKO    ,    MAKOME    ,    MARUHACHI PUMP    ,    MARUSHIN    ,    MARUYASU    ,    MATSUO    ,    MATSUSHIMA    ,    MEAN WELL    ,    MEGADYNE    ,    MERRY    ,    METROL    ,    MICRON     ,    MIDORI SOKKI     ,    MIGHTY     ,    MIKI PULLEY     ,    MITSUBISHI-TAKU     ,    MITSUBOSHI     ,    MITSUTOYO    ,    MIYACHI    ,    MIYOSHI PIJON    ,    MIYOSHI UNIVERSAL JOINT    ,    MNB    ,    MOELLER    ,    MOLEX    ,    MOOG    ,    MTS    ,    MTT    ,    MUSASHI ENGINEERING    ,    MUTOH    ,    NAGANO KEIKI    ,    NANAHOSHI    ,    NBK    ,    NEC    ,    NEC TOKIN    ,   NEW ERA    ,    NICHIFU    ,    NIDEC    ,    NIHON ASCO    ,    NIHON DENSEN    ,    NIHON DENSOKU    ,    NIHON INTER    ,    NIKKEN    ,    NIKKI DENSO    ,    NILE    ,    NIPPON CHEMI-CON    ,    NIPPON VALVE CONTROLS    ,    NIPRON    ,    NIRECO    ,    NISSEI    ,    NITTA MOORE    ,    NITTO KOGYO    ,    NITTO KOKI    ,    NKE    ,    NKK SWITCH (NIKKAI)     ,    NOHKEN    ,    NOK    ,    NSD    ,    NSK    ,    NTN    ,    NUNOME ELECTRIC    ,    OGURA CLUTCH    ,    OHM ELECTRIC    ,    OJIDEN    ,    OKAYA    ,    OMRON    ,    ONOSOKKI    ,    OPTEX    ,    ORIENTAL  MOTOR  ,    ORION    ,    OSADA    ,    OSAKI DENGYOSHA    ,    OSG    ,    OSHINO    ,    OTSUKA OPTICS    ,    PANASONIC    ,    PARKER    ,    PASCAL    ,    PATLITE    ,    PISCO    ,    POVAL    ,    RANSBURG    ,    RIGAL JOINT    ,    RIKEN KEIKI    ,    RIKO (TOKYO RIKOSHA)    ,    RION    ,    RITTAL    ,    RKC    ,    ROSS    ,    ROYAL ELECTRIC    ,    ROZAI    ,    SAGINOMIYA    ,    SAKAE TSUSHIN    ,    SAKAGAMI    ,    SAKAI    ,    SAKAZUME    ,    SAKUSHIN    ,    SANPEI    ,    SANREX    ,    SANRYUSHA    ,    SANWA SUPPLY    ,    SANYO    ,    SATO PARTS    ,      SCHNEIDER    ,    SEIKO C & E    ,    SEIWA    ,    SEKISUI CHEMICAL    ,    SENTEC    ,    SHARP    ,    SHIBAURA    ,    SHIGUMA    ,    SHIMADEN    ,    SHINDENGEN    ,    SHINETSU    ,    SHINKO ELECTRIC    ,    SHINKO-TECHOS    ,    SHINOHARA ELECTRIC    ,    SHINPO    ,    SHOWA DENKI    ,    SHOWA GIKEN   KOGYO    ,    SICK    ,    SINFONIA TECHNOLOGY    ,    SKF    ,    SMC    ,    SONY    ,    SOSHIN    ,    SSD    ,    STAR SEIKI    ,    SUMITOMO    ,    SUMITOMO3M    ,   SUMTAK    ,    SUNAO    ,    SUNMULON    ,    SUNTES    ,    SUNX    ,    SURUGA SEIKI    ,    SUS    ,    SWALLOW    ,    TACMINA    ,    TAIYO    ,    TAIYO CABLE    ,    TAJIMI    ,    TAKACHI    ,    TAKAMITSU    ,    TAKENAKA OPTNIC    ,     TAKEX   ,   TAKENAKA   ,   SEEKA    ,    TAKIGEN    ,    TAKUWA    ,    TAMAGAWA SEIKI    ,    TDK LAMBDA    ,    TEMPEARL    ,    TERARU KURITA    ,    TERARU TAKU    ,    TERASAKI    ,    THK    ,    TIGERS POLLIMER    ,    TOA    ,    TOCOS    ,    TODENSHA    ,   TOGAWA HOSE    ,    TOHO DENZAI    ,    TOKIMEC    ,    TOKIN    ,    TOKYO KEISOU    ,    TOSHIBA    ,    TOTAKU    ,    TOTYOGIKEN    ,    TOYO DENKI    ,    TOYOOKI    ,    TOYOZUMI    ,    TSUBAKI    ,   TSURUGA    ,    TSURUMI PUMP    ,    UCHIMURA    ,    UEDA SEISAKUSHO    ,   UNIPULSE    ,    URD    ,    URYU    ,    USHIO    ,    WAGO    ,    WATANABE    ,    WIRE AUTOMATIC DEVICE    ,    YAMADA    ,    YAMAMOTO ELECTRIC    ,    YAMATAKE (azbil)    ,    YASKAWA    ,   YOKOGAWA    ,    YOKOYAMA KASEI    ,    YOSHIDA ELECTRIC    ,    YOSHITAKE    ,    YUKEN    ,    ZERUST   …  เป็นต้น  …

 

 

 

ริหารงานและให้บริการโดย  ทีมวิศวกรอาชีพ  ครับผม  

ติดต่อ คุณอ้น
ทรศัพท์  098-2467624  หรือ   089-6086450
E-mail :  thebest.td9@gmail.com

Line iD : @630uzttz

 

บริษัท เดอะเบสท์เทรดเดอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

 

The best trader and service Co.,Ltd
25/18 Moo 5 , T.Ban Puek , Muang Chonburi, Chonburi Province 20130

  5