เราจำหน่ายอะไหล่ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิด “ ต้องการอะไหล่ทุกชนิด ... โปรดคิดถึงเรานะครับ ^______^ ”

เครื่องมือช่าง 2

CABLE TV

 

อุปกรณ์ขยายสัญญาณ RF

CA34/1-NXP

รายละเอียด:
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ RF ภายในอาคารแบบ WIDE BAND 40-860 MHz Output Max 124 dBuV ใช้ HYBRID MODULE NXP PHILIPS เป็นตัวขยายสัญญาณ เกนขยาย 34 dB ปรับเร่งลดความแรงได้ 20 dB รองรับ 80-120 จุด

 

อุปกรณ์ขยายสัญญาณ RF

CA34MUX-6

รายละเอียด:
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ Digital TV (DVB-T2) จากปีก ใช้ HYBRID MODULE เป็นตัวขยายสัญญาณ ขยายได้สูงสุด 30 dB แต่ละMUXสามารถปรับเร่งลดความแรงได้อิสระ 20 dB

 

อุปกรณ์ขยายสัญญาณ RF

CA30VSU

รายละเอียด:
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ RF ภายในอาคารแบบ WIDE BAND 40-860 MHz Output Max 110 dBuV ใช้ TRANSISTER เป็นตัวขยายสัญญาณ เกนขยาย 30 dB ปรับเร่งลดความแรงได้ 20 dB รองรับ 50-100 จุด

 

อุปกรณ์ขยายสัญญาณ RF

CA-HYBRID-PLUS

รายละเอียด:
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ RF ภายในอาคารแบบ WIDE BAND 40-860 MHz Output Max 124 dBuV ใช้ HYBRID MODULE เป็นตัวขยายสัญญาณ เกนขยาย 34 dB ปรับเร่งลดความแรงได้ 20 dB รองรับ 80-120 จุด ตัวเคสอลูมิเนียม ระบายความร้อนได้ดี

 

Modulator Single Side Band

CA-M-MOD

รายละเอียด:
Modulator Single Side Band ใช้แปลงสัญญาณ AV เป็น RF ส่งช่องติดกันได้ ความแรง Output 100-105 dBuV ปรับเร่งลดความแรงได้ 20 dB เหมาะกับการใช้งานในห้องส่งขนาดกลาง

 

Modulator Single Side Band

CA-SSB104

รายละเอียด:
Modulator Single Side Band ใช้แปลงสัญญาณ AV เป็น RF ส่งช่องติดกันได้ ภาคจ่ายไฟอยู่ภายนอก ประหยัดพื้นที่ใช้งาน 1 ชุด มี 8 ช่อง ความแรง Output 95-100 dBuV

 

Combiner

CA2002/16CH

รายละเอียด:
Combiner ใช้รวมสัญญาณ RF 16 Input แบบ Passive เหมาะสำหรับ รวมสัญญาณ RF ที่มีความแรง 80 dBuV ขึ้นไป ปรับเร่งลดความแรงได้ 20 dB

 

Combiner

CA2002/20CH

รายละเอียด:
Combiner ใช้รวมสัญญาณ RF 20 Input แบบ Passive เหมาะสำหรับ รวมสัญญาณ RF ที่มีความแรง 80 dBuV ขึ้นไป ปรับเร่งลดความแรงได้ 20 dB

 

Combiner

CA2001-NXP/20CH

รายละเอียด:
Combiner ใช้รวมสัญญาณ RF 20 Input แบบมีภาคขยาย 15/18 dB ใช้ HYBRID MODULE เป็นตัวขยายสัญญาณเหมาะสำหรับ รวมสัญญาณ RF ที่มีความแรง 80 dBuV ขึ้นไป ปรับเร่งลดความแรงได้ 20 dB

 

อุปกรณ์ขยายสัญญาณ RF ภายนอก

CAIEQ-R860P

รายละเอียด:
Combiner ใช้รวมสัญญาณ RF 20 Input แบบมีภาคขยาย 15/18 dB ใช้ HYBRID MODULE เป็นตัวขยายสัญญาณเหมาะสำหรับ รวมสัญญาณ RF ที่มีความแรง 80 dBuV ขึ้นไป ปรับเร่งลดความแรงได้ 20 dB

 

 

PIERGIACOMI

 

คีมตัด

PTR 30CD ESD

รายละเอียด:
PTR 30 CD: คีมดัดและตัดอุปกรณ์ ดัดขาเป็นรูปตัว C และตัดส่วนที่เหลือจาก 3 mm ออก ใช้กับเหล็กหนาไม่เกิน 3 mm.

 

คีมตัด

PTR 30LD ESD

รายละเอียด:
PTR 30 LD: คีมดัดและตัดอุปกรณ์ ดัดขาเป็นรูปตัว L และตัดส่วนที่เหลือจาก 3 mm ออก ใช้กับเหล็กหนาไม่เกิน 3 mm.

 

คีมดัดขาอุปกรณ์

PNR 30D ESD

รายละเอียด:
PNR 30D: คีมดัดขาอุปกรณ์แบบโค้งงอ45° สำหรับรูปเป็นแบบตัว C ใช้กับเหล็กหนาไม่เกิน 3 mm.

 

คีมตัดและดัดขาอุปกรณ์

PNR 5000 ESD

รายละเอียด:
PNR 5000D: คีมดัดและตัดอุปกรณ์ ดัดขาเป็นรูปตัว L และตัดส่วนที่เหลือจากส่วนที่ดัด 5 mm. ใช้กับเหล็กหนาไม่เกิน 3 mm.

 

คีมตัด

TS-30

รายละเอียด:
TS 30: คีมตัดและดัดขาไอซี เหมาะสำหรับงานทุกประเภทในการใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กับ PCB ใช้กับเหล็กหนาไม่เกิน 3.0 mm.

 

 

 

คีมตัด

TP-30

รายละเอียด:
TP 30: คีมตัดและดัดขาอุปรณ์ สำหรับงานตัดและดัดขาไอซี ใช้กับเหล็กหนาไม่เกิน 3 mm.

 

 

 

คีมตัดและดัดขา

TP-5000/15

รายละเอียด:
TP 5000/15: คีมตัดปลายขาไอซี สำหรับงานที่มีความจำเป็นในการเข้าถึงในพื้นที่ที่มีความหนาแน่น ใช้กับเหล็กหนาไม่เกิน 5 mm.

 

คีมดัดขาอุปกรณ์

PNR-30

รายละเอียด:
PNR 30: คีมดัดขาอุปกรณ์แบบโค้งงอ45° สำหรับรูปเป็นแบบตัว C ใช้กับเหล็กหนาไม่เกิน 3 mm.

 

คีมดัดขาอุปกรณ์

PNG-5000

รายละเอียด:
PNG 5000: คีมดัดขาอุปกรณ์ ตามลักษณะปลายเพื่อขึ้นรูปเป็นแบบตามปลายที่ดัด ใช้กับเหล็กหนาไม่เกิน 5 mm.

 

คีมตัดและดัดขาอุปกรณ์

PNR-5000

รายละเอียด:
PNR 5000: คีมดัดและตัดอุปกรณ์ ดัดขาเป็นรูปตัว L และตัดส่วนที่เหลือจากส่วนที่ดัด 5 mm. ใช้กับเหล็กหนาไม่เกิน 3 mm.

 

STEINEL

HOT AIR GUN

HL1820S

รายละเอียด:
HL 1820 S ปืนเป่าลมร้อนเอนกประสงค์ 1800W/220V สำหรับการถอดและเชื่อมแผ่นเคลือบพลาสติก,ทำให้พลาสติกหดตัว ปรับอุณหภูมิได้ต่อเนื่องตั้งแต่ 50 to 400 to 600°C

 

HOT MELT GLUE

U-5000

รายละเอียด:
GLUEMATIC 5000 ปืนยิงกาว 120W เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์ งานที่ใช้ในการผลิต

 

HOT MELT GLUE

U-GLUEFIX

รายละเอียด:
GLUEFIX ปืนยิงกาว 40W/220V เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์ งานที่ใช้ในการผลิต

 

HEAT GUN

HL 1920 E

รายละเอียด:
HL 1920 E ปืนเป่าลมร้อนเอนกประสงค์ 2000W/220V สำหรับการถอดและเชื่อมแผ่นเคลือบพลาสติก,ทำให้พลาสติกหดตัว ปรับอุณหภูมิได้ต่อเนื่องตั้งแต่ 80 ° C ถึง 600 ° C

 

HEAT GUN

HG 2320 E

รายละเอียด:
HG2320E ปืนเป่าลมร้อน ควบคุมโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2300 W การตั้งอุณหภูมิแบบดิจิตอลจาก 80 – 650 ° C

 

Hot-melt glue applicator

GLUEMATIC 3002

รายละเอียด:
GLUEMATIC 3002 ปืนยิงกาว 45W เหมาะสำหรับงานประดิษฐ์ งานที่ใช้ในการผลิต

 

Surface Nozzle

U-070113

รายละเอียด:
Surface Nozzle 50mm-Spreads air over smaller areas waxing skis

 

Surface Nozzle

U-070212

รายละเอียด:
Surface Nozzle 75mm – Spreads air over wider area for drying

 

Window Nozzle

U-070311

รายละเอียด:
Window Nozzle 50mm-Deflect to prevent overtheat,in narrow spots

 

Window Nozzle

U-070410

รายละเอียด:
Window Nozzle 75mm – Deflects to prevent panes of glass etc.

 
SUNON

พัดลมดูดอากาศ

A2175-HBL

รายละเอียด:
A2175-HBL พัดลมดูดอากาศ ขนาด 171X151X51MM. (7×6 นิ้ว)

พัดลมตัวเหล็ก

SP101A

รายละเอียด:
SP101A พัดลมดูดอากาศ ขนาด 120x120x38 mm. (4.5 นิ้ว) ตัวเป็นเหล็ก มีสายไฟ

พัดลมตัวเหล็ก

DP200A

รายละเอียด:
DP200A พัดลมดูดอากาศ ขนาด 120x120x38 mm. (4.5 นิ้ว) ตัวเป็นเหล็ก

พัดลมตัวเหล็ก

DP201A

รายละเอียด:
DP201A พัดลมดูดอากาศ ขนาด 120x120x38 mm. (4.5 นิ้ว) ตัวเป็นเหล็ก มีสายไฟ

พัดลมตัวเหล็ก

DP201AT

รายละเอียด:
DP201AT พัดลมดูดอากาศ ขนาด 120x120x38 mm. (4.5 นิ้ว) ตัวเป็นเหล็ก มีสายไฟ

พัดลมดูดอากาศ

SF23092A

รายละเอียด:
SF23092A พัดลมดูดอากาศ ขนาด 92x92x25 mm. (3.5 นิ้ว)

พัดลม SUNON

EEC0382B1

รายละเอียด:
EEC0382B1 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 120x120x38 mm. (4.5 นิ้ว)

พัดลม SUNON

ME80251V1

รายละเอียด:
ME80251V1 พัดลมดูดอากาศ ขนาด 80x80x25 mm. (3 นิ้ว)

ตะแกรงพัดลมเหล็ก

YFF209

รายละเอียด:
ตะแกรงพัดลมเหล็ก สำหรับครอบพัดลมดูดอากาศ

 

AC FAN

พัดลม 3 นิ้ว 220V SF23080AT

รายละเอียด:
SF23080AT-2082HSL.GN SUNON FAN 220V 3นิ้ว+สายไฟ
Dimensions: (80x80x25mm)
Fan Speed : 2750rpm
Maximum Current : 70mA

 

 

AUTO PARTS

ปั๊มในถัง

A-HRE-026

รายละเอียด:
HRE-026 fuel pump gasolene 3BAR, 90L/H, for FORD

 

ปั๊มในถัง

A-HRE-035

รายละเอียด:
HRE-035 fuel pump gasolene 3BAR,130L/H, for LEXUS,TOYOTA

 

ปั๊มในถัง

A-HRE-055

รายละเอียด:
HRE-055 fuel pump gasolene 3BAR, 95L/H , for MAZDA,MITSUBISHI

 

ปั๊มนอกถัง

A-HRE-057

รายละเอียด:
HRE-057 fuel pump gasolene 3BAR,140L/H,110L/H, for BMW,JAGUAR

 

ปั๊มนอกถัง

A-HRE-061

รายละเอียด:
HRE-061 fuel pump gasolene 4BAR,120L/H, for VOLVO

 

ปั๊มนอกถัง

A-HRE-065

รายละเอียด:
HRE-065 fuel pump gasolene 4BAR,120L/H, for BENZ

 

มอเตอร์พัดลม

RX-501

รายละเอียด:
RX-501 FAN MOTOR, CAMRY 97 (16363-0D011,-74000 ,-74370,-74360,-11020)

 

มอเตอร์พัดลม

RX-355

รายละเอียด:
RX-355 FAN MOTOR FOR TOYOTA CAMRY 07-08 , ALTIS 07-08, 16800-07720

 

มอเตอร์พัดลม

RX-055

รายละเอียด:
RX-055 FAN MOTOR FOR TOYOTA COROLLA ,CORONA,RAD,16363-16010

 

มอเตอร์พัดลม

RX-518

รายละเอียด:
RX-518 FAN MOTOR,TOYOTA16800-03550,16363-23030,16363-0D040,16363-0D050

 

HONY

SOLID STATE RELAY

25SST240

รายละเอียด:
25SST240 SOLID STATE RELAY SOFT-START [0.40-25A] [180-280VAC]

 

SOLID STATE RELAY

A4850

รายละเอียด:
A4850 SOLID STATE RELAY 50A [90V-280VAC] [CRYDOM]

 

SOLID STATE RELAY

D2410

รายละเอียด:
D2410 STATE RELAY 10A [3-32VDC] [24-280VAC] [CRYDOM]

 

SOLID STATE RELAY

D24110

รายละเอียด:
D24110 RELAY 110A [3-32VDC] [24-280VAC] [CRYDOM]

 

SOLID STATE RELAY

D24125

รายละเอียด:
D24125 RELAY 125A [3-32VDC] [24-280VAC] [CRYDOM]

 

SOLID STATE RELAY

D2425

รายละเอียด:
D2425 SOLID STATE RELAY 25A [3-32VDC] [24-280VAC] [CRYDOM]

 

SOLID STATE RELAY

D2450

รายละเอียด:
D2450 SOLID STATE RELAY 50A [3-32VDC] [24-280VAC] [CRYDOM]

 

SOLID STATE RELAY

D2475

รายละเอียด:
D2475 SOLID STATE RELAY 75A [3-32VDC] [24-280VAC] [CRYDOM]

 

SOLID STATE RELAY

D2490

รายละเอียด:
D2490 SOLID STATE RELAY 90A [3-32VDC] [24-280VAC] [CRYDOM]

 

SOLID STATE RELAY

HD48110

รายละเอียด:
HD48110 SOLID STATE RELAY 110A [3-32VDC] [48-530VAC] [CRYDOM]

 
IR-VISHAY

Standard Recovery Diodes

240U120D [320A,1200V]

รายละเอียด:
240U120D STANDARD RECOVERY DIODES [320A,1200V]

 

ติดต่อสอบถาม
Standard Recovery Diodes

400U120D [400A,1200V]

รายละเอียด:
400U120D STANDARD RECOVERY DIODES [400A,1200V]

 

ติดต่อสอบถาม
Standard Recovery Diodes

400UR120D [400A,1200V]

รายละเอียด:
400UR120D STANDARD RECOVERY DIODES [400A,1200V]

 

ติดต่อสอบถาม
SCR MODULE

VSKT162/16PBF [160A,1600V]

รายละเอียด:
SCR MODULE VSKT162/16PBF [160A,1600V]

 

SCR MODULE

VSKT250/12PBF [250A,1200V]

รายละเอียด:
SCR MODULE VSKT250/12PBF [250A,1200V]

 

SCR MODULE

VSKT250/16PBF [250A,1600V]

รายละเอียด:
SCR MODULE VSKT250/16PBF [250A,1600V]

 

SCR MODULE 

VSKT26/12PBF [27A,1200V]

รายละเอียด:
SCR MODULE VSKT26/12PBF [27A,1200V]

 

ติดต่อสอบถาม
SCR MODULE 

VSKT41-12PBF [45A,1200V]

รายละเอียด:
SCR MODULE VSKT41-12PBF [45A,1200V]

 

 

SCR MODULE 

VSKT56/12 [60A,1200V]

รายละเอียด:
SCR MODULE VSKT56/12 [60A,1200V]

 

SCR MODULE 

VSKT56/16 [60A,1600V]

รายละเอียด:
SCR MODULE VSKT56/16 [60A,1600V]

 

 

 

 

เรื่องล่าสุด